Vlada TK osniva Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom

- in Izdvojeno, Kanton
487

Intenciju za što većim stepenom transparentnosti javne uprave i najavljenu borbu protiv korupcije Vlada je danas demonstrirala donošenjem Uredbe o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona.

Ovo je prvi puta da Tuzlanski kanton institucionalno uspostavlja mehanizam za sprječavanje korupcije i isto tako postavlja standard u transparentnom djelovanju. Ured je formiran pri Vladi i činjenica da će Ured voditi i u istom raditi državni službenici koji sami shodno zakonu moraju biti odvojeni od politike i raditi isključivo u interesu građana, jasno  depolitizira Ured i čini ga nezavisnim u svom djelovanju, a što je dodatno propisano i samom Uredbom o osnivanju Ureda.

Šef ureda će se birati putem javnog konkursa i zasigurno će jedan od uvjeta biti i prethodno iskustvo u borbi protiv korupcije, a Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona će normativno uspostaviti rad Ureda, te će već interno biti raspoređeni  državni službenici u sam Ured. Ovo znači da neće doći do novih zapošljavanja. Samim tim znatno će se i ubrzati formiranje Ureda, koji će u vrlo kratkom roku postati operativan.

Također potrebno je istaći da će Ured voditi niz registara kao što su e-registar javnih nabavki, e-registar zaposlenih u javnom sektoru, e-registar subvencija i podsticaja kao i druge registre. Sama uspostava Ureda je izuzetno bitna i zbog Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu jer će Ured biti mehanizam za provođenje ovog Zakona obzirom da će isti voditi registar koji se odnosi na ovaj Zakon.

S druge strane Ured nema formu istražnog organa, te je itekako bitno podvući da Ured ne vrši istrage, nego samo prikuplja podatke i vodi registre, te ukoliko se utvrdi bilo kakva „anomalija“ o njoj će biti obaviješteno nadležno tužilaštvo. Svi građani će moći javno da pregledaju registre koje vodi Ured, čime će se obezbjediti transparentno djelovanje i sasvim jedan novi pristup djelovanja.