U Banovićima tokom mjeseca maja promocija vatrogastva i bolje zaštite od požara

- in Kanton
575
Postrojavanjem Profesionalne vatrogasne jedinice nastavljeno je obilježavanje mjeseca maja s ciljem promocije i bolje zaštite od požara na području općine Banovići.
 
Naime, Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitiu intenzivno radi na realizaciji programa obilježavanja u okviru kojeg je tokom cijelog maja planirano organizovanje niza aktivnosti kao što su: pokazne vježbe, postrojavanje vatrogasaca, predavanja za učenike osnovnih škola i podjela promotivnih brošura, druženje sa vatrogascima te radio emisije na temu boljeg upoznavanja sa ovom oblasti.
 
Cilj je prvenstveno unapređenje spremnosti zaštite od požara i smanjenja opasnosti od izazivanja požara na području općine Banovići.
 
Profesionalna vatrogasna jedinica broji četrnaest članova raspoređenih u četiri smjene koji su na raspolaganju svim građanima 24 sata za sve usluge iz njihove nadležnsoti. Kako su naveli vatrogasci, zadovoljni su uslovima i saradnjom sa načelnikom dr. Begom Gutićem, ali i uslovima rada koji su posljednje vrijeme značajno poboljšani. Inače u proljetnom period imaju više požara na planini Konjuh, gdje im dosta pomažu uposlenici iz Šumarstva koji imaju svoju jedinicu, ali i građani uz čiju su pomoć dosada uspjeli ugasiti svaki požar.
 
Održano je nekoliko aktivnosti a još niz aktivnosti je u pripremi.
 
„Održana je sjednica Općinskog štaba civilne zaštite, započeti su radovi na uređenju krovne konstrukcije zgrade Vatrogasnog doma i osmatračnice, u svim osnovnim školama upriličena su predavanja na temu zaštite od požara i vatrogastva, a samim tim i prezentacija vatrogasnog vozila i opreme. Sada je upriličeno postojavanje Vatrogasne jedinice i druženje vatrogasaca i do kraja mjeseca je planirana organizacije jedne pokazne vježbe gašenja požara“, kazao je Adem Mostarlić, pomoćnik Općinskog načelnika.