Lukavac: U četvrtak 16.09.2021. počinje sajam “LIST 2021”.

- in Vijesti
442

U okviru Sajma biće održano nekoliko podsajamskih manifestacija, kao što su Međunarodna konferencija iz oblasti turizma, Regionalno takmičenje turističko-ugostiteljskih škola, Dani ženskog stvaralaštva, Festival hrane i pića ‘Bosanska sofra’, Sajamska biciklijada i Novinarska kotlićijada. Organizatori veliku pažnju posvećuju i razvoju sektora malog i srednjeg poduzetništva koji su direktno ili indirektno povezani sa turizmom kao generatorom regionalnog i lokalnog rasta i razvoja.

Jedan od važnijih ciljeva sajma “List” je i promocija turističkih potencijala, prirodnih resursa, kulturnog bogatstva i turističkih destinacija sa raznovrsnim sadržajima za odmor, zabavu, zdravstveni oporavak, sport i rekreaciju inostranim učesnicima.

Kako bi doprinijeli što većoj osviještenosti o značaju prirode i kulturno-historijskog blaga Bosne i Hercegovine, u okviru Sajma se organizuju i okrugli stolovi, konferencije i predavanja koja imaju za cilj promociju zaštite okoliša, naročito među mlađim generacijama. Cilj organizatora je da svojim radom i akcijama potaknu što veći broj mladih ljudi na razmišljanje o potrebama zaštite i unapređenja okoliša i prirode, kao i ljudskog zdravlja, te na taj način razviti pozitivan odnos mladih prema okolišu.

Jedan od ciljeva je i ponuda usluga, te uključivanje lokalnog stanovništva u organizaciju, čime žele što više prihoda od turizma zadržati u samoj destinaciji, te promovisati destinaciju koja čuva i vrednuje sve oblike historijske i kulturne baštine tako da u njoj mogu uživati kako domaći stanovnici, tako i turisti.

Pogledajte aktivnosti i program ovogodišnjeg sajma: 

Preleminarni program LIST 2021

AKTIVNOSTI I PROPRATNA DEŠAVANJA NA LUKAVAČKOM SAJMU