Vlada TK usvojila nove preporuke za odvijanje nastave

- in Vijesti
977

Zbog složenosti epidemiološke situacije, Vlada TK danas je usvojila nove preporuke za odvijanje nastave u osnovnim i srednjim školama na području TK.

Od svih obrazovnih ustanova i nadležnih institucija je zatraženo da se kabinetska nastava ne realizira nego da odjeljenja konstantno borave u jednoj učionici, što je u skladu sa ranijim preporukama, osim kod predmeta koji kabinetsku nastavu podrazumjevaju (npr. informatika, tjelesni odgoj).

Krizni štab traži od svih obrazovnih ustanova i institucija da maksimalno utiču na uposlenike u smislu neophodne vakcinacije svih uposlenika i roditelja učenika, obzirom na činjenicu da imunizacija značajno smanjuje mogućnost pojave teške kliničke slike i smrtnih ishoda kod COVID-19 infekcije.

Od Ministarstva obrazovanja i nauke je zatraženo da u skladu sa dosadašnjim iskustvima i važećim preporukama, u saradnji sa svim obrazovnim ustanovama i institucijama osmisli i kroz Krizne planove definira mogućnosti za izvođenje nastave u slučaju daljeg pogoršanja epidemiološke situacije.

Od svih osnovnih i srednjih škola je zatraženo da precizno detektuju razrede i odjeljenja gdje provođenje važećih mjera nije moguće i iznađu mogućnosti za striktno provođenje navedenih mjera u saradnji sa nadležnim institucijama i lokalnom zajednicom.

Od Pedagoškog zavoda TK je zatraženo da Kriznom štabu dostavi informaciju o broju i lokaciji razreda i odjeljenja osnovnih i srednjih škola sa preko 20 učenika, te o poduzetim mjerama na nivou škola za provođenje epidemioloških mjera u istim, a prvenstveno u smislu održavanja socijalne distance. Također je zatraženo da Pedagoški zavod TK kontinuirano radi analizu prokuženosti i procijepljenosti nastavnog i nenastavnog osoblja u svim obrazovnim ustanovama i rezultate istu učini javno dostupnim.

U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom i predefinisanim kriterijima Krizni štab Ministarstva zdravstva smatra da nastava na Univerzitetu u Tuzli može započeti po redovnom planu i programu, uz striktno poštivanje važećih naredbi i preporuka nadležnih organa i institucija. Navedeno uključuje konkretno lociranje obrazovnih ustanova gdje provođenje važećih mjera nije moguće i iznalaženje mogućnosti za njihovo strikno provođenje.

Od Univerziteta u Tuzli je zatraženo da sa početkom nastave uradi analizu prokuženosti i procijepljenosti studenata Univerziteta u Tuzli. Navedena analiza treba da sadrži brojčane i procentualne podatke o ukupnom broju studenata, broj studenata koji su preboljeli COVID-19, broj vakcinisanih osoba sa obje doze i sa jednom dozom.

Traži se od domova zdravlja da, u skladu sa mogućnostima, realiziraju vakcinaciju u samim obrazovnim ustanovama, na način koji je racionalan u datim uslovima, spram mogućnosti samih zdravstvenih ustanova i zainteresiranosti uposlenika tj. uposlenika i studenata kada su u pitanju visokoškolske ustanove, te da saradnja bude ostvarena na način koji je optimalan za realizaciju kako je to urađeno sa privrednim subjektima.

Također, od domova zdravlja je zatraženo da se prilikom upućivanja pacijenata na Kliniku na infektivne bolesti JZU UKC Tuzla pridržavaju kriterija za upućivanje kako bi se smanjilo opterećenje na prijemnu ambulantu Klinike za infektivne bolesti.

Traži se od Zavoda za javno zdravstvo TK da u redovne izvještaje uključi i procjenu spram dokumenta Zavoda za javno zdravstvo F BiH „Javnozdravstveni kriteriji za prilagođavanje javnozdravstvenih i društvenih mjera u kontekstu COVID-19“.

Odobrava se JZU UKC Tuzla, kao jedinoj zdravstvenoj ustanovi koja se bavi bolničkim liječenjem oboljelih od COVID-19, poduzimanje svih potrebnih koraka koji su posljedica povećanih potreba za bolničkim liječenjem oboljelih od COVID-19, kada je u pitanju prostorna i organizacijska šema unutar same ustanove, uz obavezno informiranje Kriznog štaba. Navedeno može uključivati i redukciju tzv. elektivnog operativnog programa i druge slične korake ukoliko se za isto ukaže potreba zbog neophodnosti izuzimanja kadra za rad i funkcionisanje tzv. COVID odjeljenja.

Od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK i od Ministarstva unutrašnjih poslova TK traži se pojačan nadzor nad provođenjem higijensko- epidemioloških mjera.

Obzirom da su, prema podacima JZU UKC Tuzla, preko 90% trenutno hospitaliziranih nevakcinisane osobe, Krizni štab Ministarstva zdravstva apeluje na sve građane da se vakcinišu. Ovo se naročito odnosi na uposlenike javnih službi i institucija, uposlene u obrazovanju, zdravstvu i drugim javnim servisima koji obzirom na stalan kontakt sa građanima predstavljaju rizik i za ukupnu populaciju. Istovremeno, upozoravamo da vakcinacijom ne prestaje obaveza sprovođenja preporučenih zaštitnih mjera (socijalna distanca, korištenje zaštitnih maski).