15. novembar – krajnji rok za prijavu plana proizvodnje za narednu godinu

- in Kanton
375

Ovogodišnja poljoprivredna sezona već je dobro na izmaku. Berbe su završene, iščekujući povoljne vremenske prilike uslijedit će i jesenja obrada tla, čime će se zaključiti svi aktuelni radovi na otvorenom polju.

Sa druge strane, registrovane poljoprivrednike, fizička lica, PPG-ove i poljoprivredne obrte već čeka prva administrativna obaveza, a to je prijava Plana proizvodnje za narednu godinu, sa krajnjim rokom do kada to mogu učiniti 15. novembrom tekuće godine.

Ko i gdje prijavljuje PPP Obrazac?

Pravilnikom o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške, po modelu poticaja proizvodnji u Federaciji BiH definisano je da svaki registrovani poljoprivredni proizvođač koji ostvaruje pravo na finansijska sredstva, dužan je izvršiti prijavu Plana proizvodnje za narednu sezonu.

Prijava se vrši popunjavanjem PPP Obrazca koji se preuzima u nadležnim općinskim ili gradskim Službama, a zatim farmer nakon popunjavanja i potpisivanja formulara, isti šalje u nadležno kantonalno ministarstvo. Izvještaji o dospjelim planovima proizvodnje iz svih kantonalnih ministarstava dostavljaju se u federalno ministarstvo poljoprivrede razvrstani po proizvodnjama, što je prvi parametar i podatak za planiranje budžetskih sredstava za narednu godinu.

Proizvodnje na koje se odnosi PPP Obrazac su:

Gajene biljke 

Svi oni koji imaju pravo na ostvarivanje potpora sa federalnog nivoa, a njihova proizvodnja obuhvata uzgoj ratarskih i voćarskih kultura, duhana, maslina i grožđa, vrše prijavu Plana proizvodnje i to pojedinačno navodeći koje usjeve uzgajaju.

Tačnije odnosi se na pšenicu, raž, stočni ječam, zob, tritikale, silažni kukuruz, stočni grašak, grahorice, uljanu repicu, suncokret, soju, paradajz, papriku, krastavac, patlidžan, mrkvu, cveklu, luk, salatu i mladi krompir.

Poticaji za silažni kukuruz 220 KM/ha, prijava proizvodnje do kraja maja

Kada je riječ o voćarskim vrstama, obuhvaćene su šljiva, jabuka, kruška, breskva, nektarina, trešnja, višnja, smokva, kajsija, lješnjak, maline, masline i grožđe. Kod ljekovitog i aromatičnog bilja, podrazumijevaju se kamilica, menta, lavanda, ružmarin, smilje i lovor, te proizvodnja sjemena i sadnog materijala za certifikovane rasadnike.

Animalni uzgoj

U stočarskom uzgoju, kada je u pitanju govedarstvo, obuhvaćena je proizvodnja svježeg kravljeg mlijeka, mliječne krave u sistemu otkupa mlijeka, tov junadi iz domaćeg uzgoja i uvoza, uzgoj u sistemu krava-tele i uzgoj rasplodnih junica.

Iz ovčarskog i kozarskog uzgoja, predviđene su proizvodnja svježeg mlijeka i uzgoj rasplodnih grla ovaca i koza.

Zatim proizvodnja svinjskog mesa iz domaćeg uzgoja ili iz uvoza, rasplodna stoka – krmače, 18-sedmične pilenke, uzgoj matičnog jata teških i lakih roditeljskih linija. Također obuhvaćen je i ribarski uzgoj i to kod slatkovodnih riba: pastrmka, šaran, lipljan i morska riba – lubin i orada.

Mljekari, prilikom ažuriranja podataka preuzimite i P1 obrazac

Pravilnikom su predviđene i izvorne zaštićene pasmine bosanski brdski konj, domaća buša, domaći magarac i pas tornjak.

Sve navedene proizvodnje, skupno ili pojedinačno, u zavisnosti od toga čime se poljoprivredni proizvođač bavi, prijavljuju se na PPP Obrascu upisujući broj grla za stoku ili površinu ako je  pitanju biljnja proizvodnja.

Studio D / RTV Slon