Od ponedjeljka obavezna zimska oprema. Pročitajte novi Pravilnik o saobraćaju u zimskim uslovima!

- in BiH, Izdvojeno
937

U cilju informisanja javnosti i sigurne vožnje u zimskim uslovima, iz PS Srebrenik podsjećaju vozače motornih vozila da je dana 30.12.2020. godine na snagu stupio novi Pravilnik o saobraćaju u zimskim uslovima, kojim se propisuju pravila o odvijanju saobraćaja u zimskim uslovima, zimska oprema i razdoblje u kojem je obavezno posjedovanje zimske opreme u saobraćaju…. Za razliku od prethodnih godina, zakonska odredba o obaveznom posjedovanju zimske opreme na svim putnim pravcima u BiH, bez obzira na vremenske uslove, na snagu stupa u ponedjeljak, 01. novembra. 

Prenosimo detaljniji tekst novog Pravilnika: 

U službenom glasniku BH broj 83 od 22.12.2020.godine, objavljen je novi PRAVILNIK O SAOBRAĆAJU U
ZIMSKIM USLOVIMA koji propisuje pravila o odvijanju saobraćaja u zimskim uslovima, zimsku opremu i
period u kojem je obavezno posjedovanje i upotreba zimske opreme u saobraćaju kao i ograničenja u
saobraćaju u zimskim uslovima te način informiranja učesnika u saobraćaju o privremenoj zabrani ili
ograničenju saobraćaja u zimskim uslovima.

Prema Pravilniku pod zimskim uslovima na putevima podrazumijeva se situacija kada:
a) pada snijeg i nalazi se na kolovozu;
b) na kolovozu ima ugaženog i zaleđenog snijega;
c) pada kiša i ledi se na kolovozu;
d) je kolovoz zaleđen.

Zimska oprema
U periodu od 1. novembra tekuće do 1. aprila naredne godine, bez obzira na vremenske uvjete, vozila, izuzev
vozila kategorije “L”, “T” i “C”, moraju posjedovati opremu za saobraćaj u zimskim uslovima.
Zimska oprema obuhvata:
 pneumatike za zimsku upotrebu (MS, M+S, M&S, Snow Winter i dr.) na svim točkovima vozila ili
 pneumatike za zimsku upotrebu (MS, M+S, M&S, Snow Winter i dr.) na pogonskim točkovima i lance
za snijeg, odnosno druge uređaje za povećanje trakcije pripravne za postavlјanje na najmanje dva
pogonska točka ili
 pneumatike za lјetnu upotrebu na svim točkovima s najmanjom dubinom profila od 4 mm i lance za
snijeg, odnosno druge uređaje za povećanje trakcije pripravne za postavlјanje na najmanje dva
pogonska točka.

Izuzetno van perioda „zimskih uslova“, na dijelu ceste, kada na kolovozu vladaju zimski uslovi, mogu se na
točkove postaviti lanci za snijeg, odnosno drugi uređaji za povećanje trakcije.
Pneumatici na vozilima moraju odgovarati dimenzijama koje je predvidio proizvođač, ovisno o najvećoj
dopuštenoj brzini kretanja vozila i najvećem dopuštenom opterećenju osovina na kojima su pneumatici
postavlјeni, te na istoj osovini vozila moraju biti jednaki po dimenzijama, nosivosti, brzinskoj karakteristici, vrsti,
konstrukciji, marki, proizvođaču i tipu.

Ograničenja saobraćaja
Za vrijeme zimskih uvjeta zabranjuje se saobraćaj motornim i teretnim vozilima sa priklјučnim vozilom koja ne
posjeduju zimsku opremu, kao i vozilima koja posjeduju a ne koriste zimsku opremu.
Izuzetno, nadležni organ za unutrašnje poslove, u saradnji sa nadležnim organom za saobraćaj, može van
zimskog perioda na određenom putu ili dijelu puta, u određene dane ili u određenom periodu propisati
posjedovanje i korištenje zimske opreme za pojedine kategorije vozila, bez obzira postoje li na toj određenoj
cesti ili dijelu ceste zimski uslovi.

U slučaju obimnijih snježnih padavina, većih snježnih nanosa, smetova ili pojave poledice nadležni organ za
unutrašnje poslove, uz saglasnost nadležnog organa za saobraćaj, može privremeno zabraniti ili ograničiti
saobraćaj za sva vozila ili pojedine kategorije vozila na određenoj cesti ili dijelu ceste ili zabraniti saobraćaj
određenoj kategoriji vozila dok se ne steknu uslovi za sigurno odvijanje saobraćaja.
Nadležne institucije koje održavaju i upravlјaju putevima, u saradnji sa nadležnim organom za unutrašnje
poslove, upoznat će javnost o privremenoj zabrani ili ograničenju saobraćaja za sva vozila ili pojedine
kategorije vozila na određenoj cesti ili dijelu ceste putem sredstava javnog informiranja i postavit će
odgovarajuću saobraćajnu signalizaciju.

Čišćenje vozila
Ovlašteno lice nadležnog organa unutrašnjih poslova će isklјučiti iz saobraćaja motorno i priklјučno vozilo na
kojem se nalazi snijeg ili led koji bi mogli utjecati na kretanje vozila u saobraćaju, odnosno preglednost vozača i sigurnost drugih učesnika u saobraćaju.

Kompletan tekst novog Pravilnika pročitajte OVDJE