Utvrđen Prijedlog budžeta TK: Za povećanje plata budžetskim korisnicima još 30 miliona KM

- in Izdvojeno, Kanton
566

Vlada TK utvrdila je prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, koji u ovoj formi iznosi 490.762.090,00 KM. U odnosu na nacrt ovog dokumenta, nakon održane javne rasprave, Budžet je u formi prijedloga veći za 30.205.350,00 KM. Navedeno povećanje u dijelu budžetskih sredstava najvišim djelom se odnosi na realizaciju sporazuma između predstavnika Vlade Tuzlanskog kantona i sindikata uposlenika u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, pravosuđu, upravi, kulturi ostalim korisnicima. Ono što je posebno bitno, jeste da je u prijedlogu Budžeta predviđeno prebacivanje cjelokupnog ovogodišnjeg transfera MMF-a u 2022., što se uspjelo realizovati povećanim prihodima u ovoj godini i pravilnim korištenjem budžetskih sredstava.

Kada je u pitanju struktura rashoda u Budžetu za 2022. godinu posebna je pažnja posvećena oblasti socijalne zaštite, te su sredstva za ovu oblast uvećana za više od 3 miliona KM u odnosu na 2021.godinu. U okvirima ove kategorije izdvojit ćemo povećanje podrške pronatalitetnoj politici Kantona za 239.000,00 KM. Bitno je istaknuti da je u Budžetu otvoreno i novo potrošačko mjesto „JU Centar za autizam Tuzla“ i planirano je 450.000 KM za funkcionisanje ove ustanove.

Osim navedenog treba dodati da je i za finansiranje rada Roditeljske kuće planirano 50.000 KM, te povećanje sredstava za Merhamet Tuzla u iznosu od 100.000 KM. Planirano je i povećanje od 50.000 KM za Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim susptancama u Smolućoj, a predviđeno je i finansiranje aktivnosti udruženja Amica Educa i Udruženja porodica i prijatelja djece za psihosocijalnu pomoć i podršku „PIPOL“ Tuzla.

Za ostvarivanje prava iz oblasti boračko – invalidske zaštite planirana sredstva su povećana na 20 miliona KM.

U oblasti sigurnosti i unutrašnjih poslova osigurana su sredstva za servisiranje svih odredbi potpisanog Kolektivnog ugovora, a planirano je i 1,2 miliona KM za nabavku opreme za Upravu policije čime se zadržava kontinuitet ulaganja u ovaj segment sigurnosti. Pored navedenog planirano je i 190.000 KM za ulaganje u infrastrukturne projekte Ministarstva unutrašnjih poslova.

Poticaji u poljoprivredi iznose 8,25 miliona i to je povećanje za 0,5 miliona KM u odnosu na tekuću godinu.

Vlada je dodatnu pažnju posvetila i robnim rezervama, za što je iduće godine planirala 800,00 KM, u odnosu na ovogodišnjih 344.000 KM.

Socijalno razvojni karakter Budžet Tuzlanskog kantona pokazat će i kroz povećanje pozicije namijenjene za pomoć i finansiranje projekata nerazvijenih i nedovoljno razvijenih jedinica lokalne samouprave. Umjesto dosadašnjih milion KM, za ovu namjenu predviđeno je dodatnih 100.000, pa će ova pozicija ukupno iznositi 1,1 milion KM.

Dodatni razvojni potencijal Budžet pokazuje i kroz predviđanje sredstava za uspostavljanje „tax free“ modela. Ovim modelom Vlada je predvidjela da refundiranjem troškova koji nastaju prilikom registracije novih kompanija potakne poduzetništvo. Za ovu namjenu po prvi puta je planirano 0,5 miliona KM.

Za podršku privredi, kao dodatni impuls razvoju Tuzlanskog kantona planirano je 4,7 miliona KM, što je za 0,5 miliona KM više u odnosu na nacrt Budžeta. Uz ovo planirano je i po 250.000 KM pomoći privredi za oblasti ugostiteljstva i prijevoza.

Kako bi pomogla sanaciju stanja na Međunarodnom aerodromu Tuzla, na kojeg se gleda kao na strateški razvojni projekat, a kod kojeg su naslijeđeni veliki finansijski problemi, Vlada je prijedlogom Budžeta za narednu godinu planirala i finansijsku pomoć od 880.000 KM.

Osim navedenog, Vlada je za idući godinu planirala i nastavak projekta ulaganja u nabavku opreme za Univerzitetski klinički centar u Tuzli, a time i podizanje nivoa zdravstvene zaštite svih građana. Za ovu namjenu u toku iduće godine planirano je 0,5 miliona KM.

Za nabavku udžbenika za učenike dodatna dva razreda u školama planirano je dodatnih 300.000 KM, pa ova pozicija u Budžetu za 2022. sada iznosi 990.000 KM. Za implementaciju akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostalih nacionalnih manjina planirano je 128.000,00 KM, što je za 81.000,00 KM više u odnosu na plan 2021. godine. Također, za inoviranje nastavnih planova i programa u oblasti srednjeg obrazovanja, za Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona je planirano 50.000 KM. Za dovršetak izgradnje objekta Osnovne i Srednje muzičke škole planirano je 600.000 KM, čime će se okončati građevinski radovi. Dodatnih 400.000 KM biće obezbijeđeno od naplate sudskih sporova i biće utrošeno za nabavku instrumenata za ovu školu.

U oblasti energijske efikasnosti planirano je dodatnih 0,5 miliona KM za realizaciju projekata iz ove oblasti.

Podrška mladima također je bila u fokusu Vlada prilikom planiranja Budžeta za 2022.godinu, pa je za ove projekte planirano dodatnih 290.000 KM. Za 25% je povećana i podrška projektima iz oblasti kulture, pa ukupan plan za ove projekte iznosi 250.000 KM.

Uz kulturu povećana su i izdvajanja za sport. Za infrastrukturne projekte u oblasti sporta planirano je povećanje od 0,5 miliona KM, tako da će izdvajanja za ove namjene iznositi 1,2 miliona KM. Sve ovo dovodi nas do činjenice da će ukupno za podršku sportu biti izdvojeno 2,3 miliona KM.

Planiranje budžeta za 2022. godinu pokazuje i da Vlada Tuzlanskog kantona posebnu pažnju posvećuje kulturi sjećanja. Tako je za iduću godinu planirano 100.000 KM za izgradnju Muzeja Drugog pješadijskog puka Oružanih snaga BiH, koji baštini tradiciju Armije Bosne i Hercegovine, kao i 50.000 KM za pokrivanje troškova organiziranih posjeta učenika sa područja Tuzlanskog kantona Memorijalnom centru Potočari.

Vlada je utvrdila i prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, te ove dokumente uputila u dalju skupštinsku proceduru.