Dobit od BH Telecoma usmjerena u izgradnju novog puta Šićki Brod – Đurđevik

- in Vijesti
401

Vlada FBiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u vezi s uplatom sredstava dobiti “BH Telecoma” u iznosu od 20 miliona KM na poseban račun za upravljanje razvojnim sredstvima za implementaciju sredstava namijenjenih za finansiranje kapitalnih infrastrukturnih projekata, u okviru Jedinstvenog računa Trezora, a za projekt izgradnje poddionice Šićki Brod – Đurđevik na trasi ceste Tuzla – Sarajevo.

Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da taj iznos prenese na poseban račun. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaduženo je da osigura namjenski utrošak ovih sredstava u svrhu realizacije projekta izgradnja poddionice.

U informaciji Ministarstva navedeno je da je utvrđena lista prioritetnih projekata koji se finansiraju iz Budžeta FBiH za 2021.godinu kroz Program “Kapitalni transferi javnim poduzećima – Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta”. U sklopu ovog programa odobren je projekt izgradnje poddionice Šićki Brod – Đurđevik na trasi ceste Tuzla – Sarajevo, čiji je implementator JP “Ceste Federacije BiH”. Riječ je o projektu kojim se planira izgradnja potpuno nove cestovne dionice na pravcu Tuzla-Sarajevo (u 1. fazi radi se o obilaznici grada Živinice).

Postojeća magistralna cesta Tuzla- Sarajevo je izložena ogromnom prometnom opterećenju zbog prijevoza putnika i roba, te svojim trenutnim tehničkim elementima ne pruža uvjete za kvalitetan i efikasan promet vozila. Poseban problem je pitanje sigurnosti učesnika u saobraćaju na ovom pravcu jer zbog velikog broja vozila i značajne naseljenosti često dolazi do zastoja u saobraćaju i nezgoda sa stradalim osobama i materijalnom štetom.

U informaciji je naglašeno da je izrada glavne projektne dokumentacije pred završetkom, kao i da nadležne službe grada Živinice ubrzano vrše poslove izvlaštenja nekretnina na 1. dionici koja se odnosi na obilaznicu Živinica.

Preduzeće “Ceste Federacije BiH” pokrenulo je tender i u toku je evaluacija ponuda za izbor najpovoljnijeg izvodača radova za Lot 2 – izgradnja obilaznice Živinica u dužini oko pet kilometara. U toku 2022. godine očekuje se početak izgradnje poddionice Šički Brod – Đurđevik na trasi ceste Tuzla – Sarajevo za Lot 2- obilaznica Živinica.