MKF MI- BOSPO: Pomoć klijenticama u korištenju elektronskog bankarstva

- in Vijesti
328

Mikrokreditna fondacija Mi – BOSPO, čija je misija pružanje finansijskih usluga ženama, s ciljem njihovog osnaživanja, u proteklih 26 godina, svojim klijenticama pruža i neke druge vidove usluga. Jedna od njih je i edukacija klijentica o korištenju usluga internet i mobilnog bankarstva, a koji je realizovan u okviru dvogodišnjeg projekta “Naša učionica”. Cilj projekta čiji su rezultati jučer prezentirani, je olakšati svakodnevne aktivnosti vezane za upravljanje finansijama, posebno u vrijeme pandemije korona virusa.

“Naša učionica je nastala kao potreba da približmo te tehnološke inovacije našim klijenticama s ciljem da one obavljaju svoje poslove, sigurnije i jednostavnije i jeftinije nego do sada.  Ta rješenja su postojala, ali je postojala neka i barijera da je to možda skupo, komplikovano, nesigurno itd. Kroz radionice koje su organizovane u osam gradova nastojali smo da razbijemo  te barijere, da približimo da je to jednostavno, da je jeftinije, pa možda čak i sigurnije nego dosadašnji način” istakao je Safet Husić, direktor MKF MI -BOSPO.

Projekat se provodio u tri faze anketiranje, radionice i evaluacija efekata i promocija projekta. Finansijski je podržan od strane Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu, a realizovan je u saradnji sa Sparkasse bankom BIH i Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Tuzli..

“Mi smo uradili jedno malo istraživanje koje je trebalo da pokaže koliko žene poduzetnice klijentice MKF MI – BOSPO, zaista koriste internet i mobilno bankarstvo u olakšavanju svojih svakodnevnih poslovnih aktivnosti. Rezultati do kojih smo došli, ustvari daju i nama i MKF MI- BOSPO određene smjernice na koji način koncipirati i edukacije za njihove klijentice , sadašnje i buduće kako bi taj proces digitalne transformacije prošao neometano, kako bi lakše mi kao pojedinci, odnosno klijentice MI BOSPO mogle da obavljaju svoje poslove koristeći savremene informacione tehnologije” rekla je ovom prilikom dr.ci. Meldina Kokorović Jukan – dekanesa Ekonomskog fakulteta UNTZ.

Istraživanje je trajalo nekoliko mjeseci, a bilo je osnov za kreiranje radionica za klijentice MKF MI – BOSPO. Tokom radionica posebna pažnja data je praktičnim primjerima s ciljem lakšeg učenja novih vještina i znanja, kao i pomoći u prevazilaženju stereotipa vezanih za online bankarstvo.
“Mi se nadamo da klijentice koje su prošle kroz ovaj projekat da će podijeliti svoja pozitivna iskustva sa svojim kolegicama, prijateljicama, rodbinom, kako bi se što više koristila usluga.Reakcije su pozitivne. Publikacija je namijenjena našim sadašnjim klijentima i budućim i nadamo se da će biti edukativnog karaktera i da će biti veći broj ljudi koji koji će koristiti, ta tehnička rješenja, na način da sebi olakšaju rad, jer zamislite jednu poduzetnicu koja mora zatvoriti svoju radnju, ode u banku, stoji u tom redu dva sata, imaju troškovi zbog odlaska zbog zatvaranja radnje, jer biznis ispašta.” ističe Safet Husić, direktor MKF MI-BOSPO.

MKF MI BOSPO, kao društveno odgovorna organizacija koja podstiče poduzetništvo, smanjuje nezaposlenost i doprinosi razvoju društvene zajednice, nastaviti će sa pružanjem finansijskih i nefinansijskih usluga ženama, a sve u cilju njihovog osnaživanja.

Detaljnije u našem video prilogu: https://www.facebook.com/RadioStudioD/videos/2735151060111839