Od danas ”brzi šalter” za ovjeru zdravstvenih knjižica u Tuzli

- in Vijesti
611

Riječ je o šalteru gdje će biti ovlašteno lice koje će vršiti samo ovjeru zdravstvenih legitimacija. Sva osigurana lica ne moraju čekati u redu ako trebaju samo da ovjere zdravstvenu legitimaciju nego će biti usmjereni na taj šalter a svi ostali će ići redovnom procedurom.

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona obavijestio je prethodnih dana zdravstvene ustanove da su obavezne osiguranicima pružati usluge do kraja marta ukoliko imaju uplaćenu premiju u prošloj godini i aplicirane takozvane ”markice” u zdravstvene legitimacije. Kako navode u Zavodu, u prvim danima januara u poslovnicama su zabilježene gužve, jer su građani odlučili odmah izvršiti uplatu premije osiguranja i aplicirati takozvane ”markice”. Mnogi se pribojavaju da im neće biti pružena usluga, ukoliko to ne urade odmah.

”Kada uzmemo našu realizaciju da je negdje od 95 do 97 posto od planiranog uplatilo premiju osiguranja, dođemo do podatka da nam je dosta stanovništva pokriveno tom premijom osiguranja, tako da smo pozvali osigurana lica da prvo damo prednost ovima koji nemaju nikako premiju osiguranja iz prošle godine, da oni prvo uplate, da se ne stvaraju gužve”, rekao je za RTV Slon Riad Kurtalić, glasnogovnik Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.

Među onima koji su čekali u redovima za aplikaciju ”markica” su i osobe koje su oslobođene plaćanja participacije zdravstvenog osiguranja, a iz Zavoda kažu da nema potrebe za tim. Odlukom iz 2017. godine utvrđene su kategorije stanovništva koje su oslobođene plaćanja participacije. Radi se o učenicima i studentima do navršenih 26 godina, penzionerima sa minimalnim penzijama, civilnim žrtvama rata, vojnim invalidima, porodicama šehida, kao i…

”Lica koja su darivala organe u zdravstvene svrhe, lica koja su dobrovoljni davaoci krvi, lica preko 65 godina života koji nisu korisnici penzije i nemaju primanja veća od iznosa minimalne penzije, raseljena lica koja nemaju primanja veća od minimalne penzije, lica koja su na evidenciji Službe za zapošljavanje koja imaju status nezaposlenog lica i djeca od 15 do 18 godine života koja su ocijenjena kao trajno nesposobna za samostalan život”, ističe Kurtalić.

Ove kategorije stanovništva svoj status dokazuju dokumentacijom kada im se određuje period oslobađanja participacije, i u zdravstvene knjižice unosi period tog oslobađanja. Što se tiče ovjere knjižica, od sutra će u poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u Tuzli biti uveden brzi šalter. Time će biti omogućeno da osiguranici ne čekaju u redu kako bi uspjeli izvršiti ovaj dio posla.

”Riječ je o šalteru gdje će biti ovlašteno lice koje će vršiti samo ovjeru zdravstvenih legitimacija. Sva osigurana lica ne moraju čekati u redu ako trebaju samo da ovjere zdravstvenu legitimaciju nego će biti usmjereni na taj šalter a svi ostali će ići redovnom procedurom”, potvrdio je glasnogovnik Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.

Kako bi se također olakšao proces ovjere, ali i aplikacije ”markica”, iz Zavoda su pozvali privredne subjekte da im se jave i omoguće grupnu ovjeru i aplikaciju u zdravstvene knjižice za svoje radnike. U prošloj godini ovakva praksa je bila u 30 privrednih subjekata sa oko 10 hiljada radnika odnosno osiguranika.