Nakon reakcije medija i javnosti Vlada TK povukla odluku o imenovanju direktora penzionera

- in Kanton
457

U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK  danas je poništila svoju ranije donesenu Odluku kojom je data saglasnost na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog za izbor i imenovanje penzionera Muniba Efendića na poziciju direktora Javne ustanove Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog  naslijeđa Tuzlanskog kantona na period od četiri godine.

Također, Vlada je zadužila Upravni odbor ove javne ustanove da preispita svoju Odluku kojom je Efendić izabran i imenovan na poziciju direktora Javne ustanove, te da u skladu sa utvrđenim činjeničnim stanjem donese odgovarajuću odluku.

Podsjećamo, nakon što je nekoliko medija objavilo informaciju da je Vlada TK za direktora spomenute ustanove imenovala magistra političkih nauka i profesora historije u penziji, člana Glavnog odbora SDP BiH , ranije kandidata ove partije za načelnika Lukavca, javnost je bila zgrožena ovim postupkom Vlade TK koja je imenovanjem penzionera, mladim u TK poslala jasnu poruku gdje im je mjesto u njihovoj politici.

Premijer Vlade TK Kadrija Hodžić danas je obrazložio poništavanje ranije donesene Odluku.

  • Naknadno je utvrđeno da imenovani ne ispunjava uslove zbog starosti. Komisija koju je imenovao upravni odobor ove ustanove je sačinila listu uspješnih kandidata na kojoj je Efendić bio jedini kandidat. Shodno tome ta komisija je bila dužna da utvrdi da li prijavljeni kandidat ima sve uslove koji su predviđeni konkursom. Vlada TK je odmah po saznanju da kandidat neispunjava jedan od predviđenih uslova počela svoje aktivnosti na utvrđivanju činjeničnog stanja na konkretnom slučaju i zatražila od Upravnog odbora ove javne ustanove da preispita svoju Odluku. Ovim Vlada ispunjava svoju odgovornu funkciju da na javne funkcije bira najkompetentnije osobe i na ovaj način smo postupili da tu svoju ulogu u ispunimo – rekao je premijer Hodžić.

Podsjećamo Efendić je nakon imenovanja medijma pojasnio da je kod njegovog imenovanja bilo sve po zakonu.

  • Tačno je da sam u penziji, penzionisan sam u osmom mjesecu 2020. godine. Vidio sam konkurs u Zavodu, znao sam da imam pravo da se prijavim, konkurisao sam, obavio intervju, rekli su da sam bio izvanredan i kasnije su me obavijestili da sam prošao – rekao je tada Munib Efendić za Faktor.