Vlada TK utvrdila raspored 20 miliona KM za boračko – invalidsku zaštitu

- in Kanton
167

Vlada Tuzlanskog kantona je danas dala saglasnost na Program korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2022. godini, čime se omogućava provođenje prava utvrđenih za korisnike boračko invalidske zaštite, te transparentnost utroška planiranih sredstava. Podsjećamo, Vlada je za ove namjene Budžetom TK za 2022. godinu planirala ukupno 20 miliona KM.

Gledano po strukturi, između ostalog, značajno je istaknuti da je, za osiguravanje povoljnijih uslova za zapošljavanje boračke populacije, planirano ukupno 2 miliona KM od čega po milion KM za dodjelu grant sredstava fizičkim licima i privrednim društvima, a koja bi zaposlila osobe iz reda boračke populacije. Osim navedenog, kada je u pitanju oblast zapošljavanja, za osiguravanje povoljnijih uslova za zapošljavanje djece porodica šehida-poginulih boraca planirano je 500.000,00 KM, dok je za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (pripravnički/volonterski staž) planirano 600.000,00 KM. Za ortotsko – protetska pomagala i druga pomagala planirano je ukupno 1.097.000,00 KM. Za stipendiranje učenika i studenata Programom je predviđeno ukupno 1.970.000,00 KM, i to 1.020.000,00 KM za isplatu stipendija studentima i 950.000,00 KM za isplatu stipendija učenicima za školsku 2021/2022 godinu. Planirano je da ukupan iznos godišnje stipendije za studente iznosi 1.350,00 i 900,00 KM za učenike srednjih škola. U okviru prava na pomoć za rješavanje stambenih potreba planirano je ukupno 506.000,00 KM. Za pomoć u liječenju RVI predviđeno je 495.000,00 KM, a za banjsko – klimatsko liječenje RVI dodatnih 295.000,00 KM. Za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu planirano je 10 miliona KM, a realizovat će se mjesečnim novčanim iznosima za nezaposlene pripadnike A RBiH.

Također, Vlada je dala i saglasnost na Odluku o visini i rasporedu sredstava kantonalnim udruženjima pripadnika boračke populacije od posebnog društvenog interesa Tuzlanskog kantona za 2022. godinu.

Podijeli sa ljubavlju