Ako ne dođe do izmjena federalnog zakona građani TK će plaćati skuplju vodu

- in Kanton
449

Vlada TK na jučerašnjoj sjednici prihvatila je Informaciju o načinu donošenja i efektima primjene Zakona o izdavanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata, te je proslijedila Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje. Naime, kako se u Informaciji navodi, kao rezultat novih dopuna Federalnog Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskih objekata, u narednom periodu trebalo bi da dođe do znatnog povećanja iznosa naknada za isporučenu vodu i električnu energiju društvima koja gazduju hidroakumulacijskim objektima, a što bi u konačnici neminovno rezultiralo i povećanjem cijene vode za sve kupce, odnosno privredu Tuzlanskog kantona i građane Tuzle, Živinica i Lukavca koji koriste vodu iz jezera „Modrac“.

Dopunama federalnog zakona, koji je objavljen krajem prošle godine, predviđeno je povećanje naknade JP Spreča d.d. za 8 puta, te bi naknada, umjesto oko 309.000 KM, koliko to „Spreča“ trenutno uplaćuje, prema novom obračunu iznosila oko 2,5 miliona KM, bez obzira na količinu isporučene industrijske vode ili proizvedene električne energije, navodi se u informaciji.

Kako bi zaštitili naše građane i privredu, Vlada TK donijela je zaključak kojim je inicirana hitna izmjenu donesenih dopuna Federalnog zakona ili njegovo stavljanje van snage, jer privreda Tuzlanskog kantona ne bi mogla podnijeti ovakav udar i rast troškova. Predloženo je da se od ove naknade izuzmu akumulacije koje imaju prvenstvenu namjenu vodosnabdijevanja stanovništva i privrede. U slučaju da ovaj zahtjev ne dobije podršku i ne pokrenu se procedure izmjene i dopune predmetnog federalnog zakona, te time ne zaštite privreda i građani Tuzlanskog kantona, Vlada Tuzlanskog kantona će zatražiti ocjenu ustavnosti donesenih posljednjih dopuna ovog Zakona. Također, Vlada TK će zatražiti od Federalne Vlade i resornog federalnog ministarstva zatražiti podatke o proceduri donošenja spornih dopuna Zakona od predlaganja do usvajanja, u skladu sa Pravilima i postupcima za izradu zakona i drugih propisa Federacije BiH.