Banovići: 6. književni susret “Lejla Avdić”- Javni poziv

- in Vijesti
542

Tema rada:
1. Moj san
2. Čudesni svijet
3. Otvoreno srce

Uslovi za prijavu:
– da je rad autorsko djelo;
– da rad nije javno objavljivan u bilo kojoj formi (štampan ili elektronski);
– da tekst nije uvredljivog sadržaja
– da rad zadovoljava temeljne estetske i umjetničke norme.

Kategorije:
– poezija (poema) i proza (kratka priča/pripovijetka),
– jezik: bosanski, hrvatski, srpski, crnogorski.

Geografski prostor i starosna dob:
– Geografski prostor – neograničen
– Uzrast: učenici od petog (V) do devetog ( IX) razreda osnovne škole

Ograničenja:
Autori mogu dostaviti samo jedan rad (prozni ili poetski) na samo jednu od tri zadate teme:
– poezija (jedan rad) ili
– kratka priča/pripovijetka (jedan rad)

Obim rada.
1. maksimalno tri (3) stranice u Word-u,
2. format – A4, 3.
3. font – Times New Roman,
4. veličina – 12,5.
5. prored – 1

Nagrade:
Ocjenu radova vršit će stručna komisija koju imenuje organizator manifestacije.

Fond nagrada:
1. 500,00 KM
2. 300,00 KM
3. 200,00 KM

Proglašavanje najuspješnijih radova i uručenje nagrada biti će upriličeno na završnoj manifestaciji koja će se održati 21. marta 2022. godine.

Javni poziv je otvoren do 05.03.2022. godine. Radovi autora koji budu zaprimljeni poslije ovog roka i koji ne zadovoljavaju uvjete javnog poziva neće biti razmatrani.

Način slanja:

Radove slati putem mail-a na adresu j.biblioteka@hotmail.com. U jednom folderu sadržaj treba biti rad potpisan šifrom u Wordu-u. U drugom folderu poslati odgonetku šifre sa slijedećim podacima:
1. ime i prezime;
2. datum i mjesto rođenja;
3. ime i mjesto osnovne škole i razred;
4. kontakt adresa i telefon i
5. kraća biografija

Aplikacijom na ovaj javni poziv autori su saglasni da se njihovi autorski radovi mogu objaviti u prigodnim zbirkama u izboru i izdanju organizatora manifestacije ili partnera na projektu, Javne ustanove „Javna biblioteka“ Banovići. Organizator će se koristiti mogućnošću reduciranja programskih aktivnosti, prostornog i vremenskog dislociranja i prolongiranja u slučaju neblagovremenog, nedovoljnog broja prispjelih radova, razloga više sile i sl.

Dodatne informacije sa pitanjima na e-mail: j.biblioteka@hotmail.com i na facebook stranici Javna ustanova „Javna biblioteka“ Banovići.

Generalni sponzor Šestih međunarodnih susreta “Lejla Avdić” je Općina Banovići.