Srebrenik: Objavljen konkurs za zakup javnih površina u centru grada

- in Vijesti
518

Gradonačelnik Srebrenika objavio je Konkurs za zakup javnih površina radi postavljanja dvije ljetne bašte u Ul. Alije Izetbegovića u Srebreniku.

Bašte se izdaju u zakup na period od 6 mjeseci tj. april-septembar 2022. Najniža ponuđena cijena naknade za zakup javne površine za ove namjene ne može biti manja od 5KM po metru kvadratnom ljetne bašte za jedan mjesec.

Prilikom vrednovanja ponuda, kao najpovoljnija ponuda vrednovaće se ona ponuda čija ponuđena cijena zakupnine bude najveća, a u slučaju istih ponuda, prednost ima onaj ponuđač koji je predmetnu javnu površinu koristio u prethodnoj sezoni.

Prijave na konkurs potrebno je dostaviti najkasnije do 28. februara. Otvaranje ponuda će se održati 10. marta.

Detalje Konkursa pogledajte OVDJE

Podijeli sa ljubavlju