Objavljen konkurs za kreditne poticaje razvoja, poduzetništva i obrta

- in Vijesti
263

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavilo je javni konkurs za odabir korisnika po Programu “Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta” za 2022. godinu.

Predmet Javnog konkursa je prikupljanje prijava za odabir korisnika kreditnih sredstava, iz sredstava koja su na računu namjenskog depozita Vlade Federacije BiH-Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Banka), a radi realizacije Programa “Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta” za 2022. godinu.

“Kreditna sredstva će se plasirati putem Banke, s rokom povrata sredstava na račun Banke do sedam (7) godina, grace periodom do dvije (2) godine, uključenim u rok povrata sredstava i kamatnom stopom od 0,9%”, navedeno je u konkursu.

Minimalan iznos kredita po korisniku može iznositi 20.000,00 KM, a maksimalan iznos kredita određen je u zavisnosti od broja zaposlenih osoba u subjektu male privrede.

Prijave se dostavljaju do 31.03.2022. godine (četvrtak), odnosno prihvataju se prijave koje imaju poštanski pečat najkasnije sa navedenim datumom.

Podijeli sa ljubavlju