Objavljen novi tender za izradu glavnog projekta trase za poddionicu 1 ceste Šićki Brod-Đurđevik

- in Vijesti
624

Ceste Federacije BiH d.o.o. objavile su tender za izgradnju dionice Šićki Brod – Đurđevik na trasi ceste Tuzla – Sarajevo, – Izrada glavnog projekta trase i objekata za poddionicu 1.

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK u saradnji sa Cestama Federacije BiH, intenzivno radi na izgradnji nove magistralne ceste na dionici od Šićkog Broda do Đurđevika.

Ceste FBiH d.o.o. jučer su objavile su tender za izgradnju dionice Šićki Brod – Đurđevik na trasi ceste Tuzla – Sarajevo, – Izrada glavnog projekta trase i objekata za poddionicu 1 (LOT 1), km 0+300 do km 5+400, Šićki Brod-Morančani.

Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez uključenog PDV): 1.452.991,45 KM. Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena prihvatljive ponude. Vrijeme do kada se primaju ponude je 5.4.2022. godine do 12:00 sati na protokol ugovornog organa.

Ovaj postupak je bio objavljen u novembru prošle godine, ali je poništen u decembru 2021.

Krajem prošle godine raspisan je javni poziv za nadzor nad izgradnjom dionice Šićki Brod – Đurđevik na trasi ceste Tuzla – Sarajevo. Tender se odnosi na nadzor nad izvođenjem radova na trasi i objektima za poddionicu dva ukupne dužine od 5,7 km, tj. obilaznice oko Živinica. Radovi na ovoj poddionici mogli bi početi sredinom godine.

Radi pripreme tenderske dokumentacije (mogućnosti implementacije projekta u više etapa), kao i zbog dužine dionice Šićki Brod-Đurđevik predviđeno je da se glavni projekti ove dionice izradi po poddionicama:

  • Poddionica 1 od KM 0+300 do KM 5+400 

  • Poddionica 2 od KM 5+400 do KM 12+000

  • Poddionica 3 od KM 12+000 do KM 16+885,088

Poddionica 2 u dužini pruža se na prostoru od Ljubača do regionalne ceste u Višći. Za ovu poddionicu su Ceste FBiH uradile projektnu dokumentaciju, a raspisan je i tender za izvođača radova.

Poddionica 3 je od Višće do Đurđevika i za nju će biti raspisan tender za izradu glavnog projekta, nakon što se završe prve dvije poddionice, a taj posao neće biti završen u ovoj godini, kazao je za RTVTK Nenad Lukanović, pomoćnik ministra za saobraćaj u Vladi TK.

Inače, dionica Šićki Brod – Đurđevik predstavlja jednu od saobraćajno najopterećenijig dionica magistralnih cesta u Federaciji BiH. 

Istovremeno, ova cesta koja povezuje dva najmnogoljudnija kantona u FBiH, nema alternativu, nego predstavlja glavnu žilu kucavicu područja između Tuzle i Sarajeva, uz lokalne veze preko regionalnih i lokalnih cesta.

Imajući u vidu navedeno, Delegacija EU u BiH je u periodu 2008-2010 finansirala izradu studijske i projektne dokumentacije za poboljšanje saobraćajnog povezivanja Sarajeva i Tuzle. 

Ova dokumentacija podijeljena je na 10 dionica, na kojim su definisana optimalna projektna rješenja, od toga da ne treba ništa raditi, do izgradnje komplentnih novih dionica.

Za dionicu između Šićkog Broda i Đurđevika (dionicu 1) dokazano je da je optimalna varijatna sa izgradnjom nove trase dužine 16.6km. Osnovna ideja iza ovog rješenja leži u činjenici da je za PGDS , koji je u 2016. godini iznosio 15366 vozila, neophodno povećati broj traka, te činjenicu da je značajan procenat saobraćaja ustvari lokalni i priogradski saobraćaj, odlučeno je da se postojeća dionica M18 između Šićkog Broda i Živinica i dalje koristi za lokalni i prigradski saobraćaj, a da se za potrebe tranzitnog saobraćaja izgradi nova dvotračna cesta.

Na kompletnoj dionici Šićki Brod-Đurđevik, po idejnom projektu predviđeni su sljedeći objekti: 5 vijadukta, 4 mosta, 6 potputnjaka i 3 natputnjaka ukupne dužine 1497m i Tunel Talakuša L=600m. Projektant će uraditi glavne projekte objekata na poddionici 1 (LOT-u 1): vijadukt 1 – 250m, most 1 – 81m, vijadukt 2 – 140m i tunela Brdo Talaluša – Husino – 600m.

Podsjećamo, Vlada FBiH je 23. decembra 2021. zadužila Federalno ministarstvo finansija da iznos od 20 miliona KM usmjeri za projekat izgradnje poddionice Šićki Brod – Đurdevik na trasi ceste Tuzla – Sarajevo, budući da je magistralni put Tuzla – Sarajevo u lošem stanju.

Podijeli sa ljubavlju