Vlada TK danas o Planu proljetne sjetve

- in Vijesti
251

Vlada TK na današnjoj sjednici razmatrat će između ostalog Plan proljetne sjetve u 2022. godini.

Na sjednici će biti razmatran i Program rada i Finansijskog plana Kantonalne agencije za privatizaciju za 2022. godinu, kao i Smjernice za trogodišnje planiranje rada u Tuzlanskom kantonu za period 2023. – 2025. godina sa Akcionim planom za implementaciju Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2023.-2025. godina.

Podijeli sa ljubavlju