Srebrenik: Raspisan Javni poziv za predlaganje projekata i programa NVO i UG koji će se finansirati iz budžeta Grada.

- in Vijesti
202

Gradonačelnik Grada Srebrenika raspisao je Javni poziv za predlaganje projekata i programa nevladinih organizacija i udruženja građana sa područja Grada Srebrenik koji će se finansirati iz Budžeta Grada u ovoj godini.

Sredstva se neće dodjeljivati organizacijama i udruženjima građana čija je djelatnost finansirana posebnim propisima i za koje su predviđena sredstva u budžetu Grada Srebrenik, odnosno koja
koriste sredstva sa drugih budžetskih pozicija. Kompletan tekst javnog poziva kao i ostalu dokumentaciju možete preuzeti ovdje:

Podijeli sa ljubavlju