Vatrogasne jedinice u TK intervenisale 26 puta zbog požara

- in Vijesti
178

Prema izvještajima operativnih centra civilne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata vatrogasne jedinice u imale 26 intervencija na gašenju požara i to: 

Grad Gračanica

Dana 22.3.2022. godine VJ Gračanica je imala intervenciju na gašenju požara niskog rastinja i šume ukupne površine cca 20 duluma u naselju Gornja Lohinja – Đurići. Požar je lokaliziran i ugašen.

Grad Gradačac                                                     

Dana 22.3.2022. godine VJ Gradačac je imala intervenciju na gašenju požara niskog rastinja u naselju Bagdale ukupne površine cca 10 duluma. Požar je lokaliziran i ugašen.

Grad Srebrenik

Dana 22.3.2022. godine VJ Srebrenik je imala intervenciju na gašenju šumskog požara ukupne površine cca 10 duluma u naselju Jesenica. Požar je lokaliziran i ugašen.

Grad Tuzla

Dana 22.3.2022. godine VJ Tuzla je imala sedam intervencija na gašenju požara niskog rastinja na manjim površinama u naseljima: Bare, Gornja Lipnica, Požarnica, Donje Brdo, Moluhe, Kukarići i u ulici Husinskih ruda. Svi požari su lokalizirani i ugašeni.

Grad Živinice

Dana 22.3.2022. godine VJ Živinice je imala dvije intervecije na gašenju požara niskog rastinja i šume na dvije lokacije i to u naselju Lukavica cca 50 duluma i naselje Golubinjak cca 50 Duluma. Požari su lokalizirani i ugašeni.

Općina Kalesija

Dana 22.3.2022. VJ Kalesija je imala dvije intervencije na gašenju požara niskog rastinja i to u naselju Jajići ukupne površine cca 70 duluma i u naselju Caparde ukupne površine cca 40 duluma. Svi požari su lokalizirani i ugašeni.

Općina Lukavac

Dana 22.3.2022. godine VJ Lukavac je imala deset intervencija na gašenju požara i to:

  • Ulica Lukavačkih brigada – autobus i privatno motorno vozilo

  • naselje Milino Selo na dvije lokacije nisko rastinje i šuma na manjim površinama

  • naselje Caparde – Lukavac požar niskog rastinja na manjoj površini

  • naselje Bokavići, nisko rastinje na manjoj površini

  • naselje Turija – Malinjak nisko rastinje na većoj površini

  • naselje Gnojnica – nisko rastinje na većoj površini

  • naselje Dubošnica na dvije lokacije požar niskog rastinja na manjim površinama i

  • naselje Modrac – nisko rastinje na manjoj površini.

Svi požari su lokalizirani i ugašeni

Općina Teočak Dana 22.3.2022. godine u naselju Centar na dvije lokacije DVD Teočak je imao intervenciju na gašenju požara niskog rastinja ukupne površine cca 1.5 Ha. Požari su lokalizirani i ugašeni.

Podijeli sa ljubavlju