Velika proljetna akcija čišćenja na području Grada Srebrenika

- in Vijesti
244

Za ovaj vikend 26. i 27. mart planirane su akcije čišćenja i uklanjanja raznog otpada na području Grada Srebrenika.  Tim povodom, gradonačelnik Srebrenika uputio je poziv građanima da se pridruže ovoj akciji. Poziv prenosimo u cjelosti:

“Pozivam Vas da zajedničkim snagama, u dane 26 i 27.03.2022 godine (subota i nedjelja), uredimo našu Gradsku zajednicu ekološkom akcijom čišćenja i uklanjanja raznog otpada koji se nalazi rasuto u  našim naseljima, te duž lokalnih i regionalnih putnih komunikacija, što šalje veoma ružnu sliku o našoj Gradskoj zajednici i nažalost puno govori o našoj nerazvijenoj ekološkoj svijesti, koju moramo popravljati  iz dana u dan.

Pozivam Vas da u Vašoj mjesnoj zajednici organizujete i provedete ekološku akciju čišćenja i uređenja sa posebnim akcentom na čišćenje javnih česmi, spomen obilježja, pojasa pored lokalnih putnih saobraćajnica.

Biće potrebno da se u tim aktivnostima iskoordinirate sa kolegama – predsjednicima susjednih mjesnih zajednica, kako bi se svako kretao untar svojih administrativnih granica.

U ovu akciju, na određenim lokacijama Gradskog područja (centar grada, uređeno korito rijeke Tinje, pruga i pružni pojas isl.,) biće uključeni uposlenici organa uprave, sve javne ustanove i javna preduzeća.

Kao podršku ovoj akciji, na račune svih Mjesnih zajednica će tokom ove sedmice biti uplaćeno po 400,00 KM, kako bi se mogli obezbijediti osnovni uslovi za rad i to: rukavice, vreće za smeće-otpad, hrana i piće za sve angažovane građane o kojima se treba voditi evidenciju.

Na raspolaganju će Vam biti J.P. „9. Septembar“ d.d. Srebrenik u smislu odvoza prikupljenog smeća- otpada neorganskog porijekla. Kontakt osoba ispred ovog J.P.-a je Smajlović Fatima (061 106 990).

Organizujmo se zajedno i učinimo ovu akciju uspješnom, kako bi smo nastupajući Ramazan dočekali u čistom okruženju.”

Podijeli sa ljubavlju