Zakoni o doprinosima i porezu na dohodak uskoro na vanrednoj sjednici Predstavničkog doma PFBiH

- in Vijesti
336

Prilikom utvrđivanja dnevnog reda današnje sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, odlučeno je da predloženi zakoni o doprinosima te o porezu na dohodak, skupa s budućim zakonom o minimalnoj plati u FBiH, budu na dnevnom redu vanredne sjednice koja će biti održana uskoro, prema najavi predsjedavajućeg Mirsada Zaimovića.

Za razliku od prva dva navedena akta, zakon o minimalnoj plati nije bio u najavi današnjeg dnevnog reda, ali su pojedini zastupnici osporili njihovo razmatranje bez trećeg, o minimalnoj plati, što je na koncu i uvaženo.

Prva tema ove sjednice je najvažniji finansijski akt Federacije – budžet za 2002. godinu.

Budžet je predložila Federalna vlada u ukupnom iznosu od blizu 5,6 milijaradi KM. Ne može stupiti na snagu dok ga ne odobre oba doma Parlamenta FBiH, pa je za petak sazvana i sjednica Doma naroda s ovom tačkom dnevnog reda u najavi.

U Federaciji BiH, do 31. marta ove godine je na snazi Odluka o privremenom finansiranju.

Donesena je u januaru kao nadomješćujuće rješenje jer Federacija dotad, kao ni dosad, nije dobila budžet kao konačan operativni akt potvrđen od Parlamenta.

Preciznije, u januaru je budžet prihvaćen od oba doma, ali tada tek u fazi nacrta, pa je danas, u formi prijedloga, na dnevnom redu Predstavničkog doma, kao i prijedlog pratećeg zakona o izvršavanju budžeta.

U današnji dnevni red je, mimo prvobitne najave, uvrštena i rezolucija o javnom interesu funkcioniranja Javnog RTV servisa BHRT, čiji su predlagači zastupnici Sanela Prašović Gadžo i Irfan Čengić.

Ova 31. redovna sjednica u aktuelnom mandatu prva je koja se od početka pandemije, u punom kadrovskom kapacitetu održava u sali u sjedištu Federalnog parlamenta u Sarajevu.

Dosad su sjednice Doma održavane na način da su zastupnici bili odvojeni u više sala s online komunikacijom ili, pak, da su svi učesnici bili u jednom prostoru Hotela “Hills” na ilidži, dovoljno velikom za neophodnu fizičku distancu među njima.

Podijeli sa ljubavlju