Poljoprivrednicima u TK dodatnih 2 miliona KM za proljetnu sjetvu

- in Vijesti
194

Skupština Tuzlanskog kantona jednoglasno je podržala inicijativu kluba Samostalnih vijećnika,Smaje Mandžića i Lejla Vuković za izdvajanje dodatnih 2.000.000, 00 KM za proljetnu sjetvu.

Ovim sredstvima biti će finansirana:
– Nabavka sadnog materijala i gnojiva ( mineralno đubrivo)
– Nabavka muznih grla, teladi i tovnih pilića
– Sufinansiranje krčenja / čišćenja neobradivih i teško obradivih površina koje će nakon toga biti pogodne za sjetvu.

“Svjesni smo da su ova sredstva nedostatna, ali jako je važno da napravimo iskorak. Bitno je da ove poticajne mjere budu dostupe što većem broju poljoprivrednih proizvođača”, naveli su predlagači inicijative.

Podijeli sa ljubavlju