Vlada TK izdvaja dodatna dva miliona KM za rekonstrukciji putne infrastrukture

- in Vijesti
644

Realizacija aktualnih projekata na rekonstrukciji regionalne putne mreže bila je tema današnjeg sastanka premijera Tuzlanskog kantona sa direktorom JU Direkcija regionalnih cesta TK Zijadom Omerčićem.

Prema riječima direktora Omerčića, Direkcija se uz želje da realizira sve planirane aktivnosti u posljednje vrijeme, zbog rasta cijena građevinskih radova na tržištu susreće sa brojnim problemima. S tim u vezi za očekivati je da će u narednom periodu biti neophodno raditi izmjene i dopune planskih dokumenata, kako bi se oni prilagodili novonastaloj situaciji.

Također, danas je istaknut i problem neažurnog rješavanja imovinsko – pravnih  odnosa od strane gradskih i općinskih službi, a što predstavlja značajan problem u realizaciji projekata rekonstrukcije putne infrastrukture.

S tim u vezi zaključeno je da će u onim slučajevima gdje problemi imovinsko – pravne prirode ne budu pravovremeno rješavani, Direkcija vršiti relokaciju predviđenih sredstava za te projekte na realizaciju onih projekata kod kojih imovinsko – pravna pitanja budu na vrijeme rješavana.

Također, danas je bilo govora i o intencijama Vlade Tuzlanskog kantona da budžetskim sredstvima pomogne sanaciju i lokalne putne mreže u gradovima i općinama u Tuzlanskom kantonu.

„Iako su za ovu namjenu u budžetu već planirana sredstva u iznosu od 1,8 miliona KM, dogovorili smo se da kroz rebalans Budžeta, koji pripremamo predvidimo i dodatna 2 miliona KM za ove namjene. Bit će to naša pomoć lokalnim zajednicama za sanaciju lokalnih puteva“, najavio je premijer Halilagić.

Uz sve navedeno danas je razgovarano i o projektima putne deblokade Tuzlanskog kantona, što su projekti koje primarno, uz Vladu Federacije BiH, realiziraju JP Ceste FBiH i JP Autoceste FBiH.

U tom smislu danas je izražena volja i spremnost da se u cjelokupnom kapacitetu JU Drekcija regionalnih cesta TK pomogne u realizaciji ovih značajnih infrastrukturnih projekata. U tom pogledu najavljeno je i skoro održavanje sastanka svih faktora relevantnih za realizaciju ovih projekata, kako bi se njihova realizacija dodatno ubrzala i intenzivirala.

Današnjem sastanku uz premijera Halilagića i direktora Omerčića, prisustvovali su i pomoćnim ministra za saobraćaj Nenad Lukanović i savjetnik za ekonomsko – finansijske poslove u Direkciji regionalnih cesta Zemira Beširović.