SRC Okresanica budući biser turističke ponude na Majevici

- in Vijesti
335

Lokalitet budućeg sportsko – rekreativnog centra Okresanica na planini Majevici sve više poprima obrise jednog reprezentativnog kompleksa koji je planiran kao centralna tačka i poveznica svih turističkih mikro lokacija na prostoru ovog dijela planine Majevice.

Prije nekoliko dana završena je izgradnja i asfaltiranje velikog sportskog poligona koji predstavlja bitan sadržaj i preduslov za odvijanje različitih sportskih i rekreativnih aktivnosti. Vrijednost projekta izgradnje sportskog poligona je oko 50.000 KM. Ovih dana odvijaju se i završni radovi na objektu ugostiteljskog objekta restoran sa ljetnom baštom, a koji je također jedan od najvažnijih sadržaja ovog kompleksa. U izgradnju ovog objekta do sada je uloženo više od 150.000 KM. Sredstva za realizaciju pobrojanih aktivnosti su obezbijeđena iz vlastitih prihoda Turističke zajednice grada Srebrenika, te dijelom iz gradskog budžeta kao i budžeta Turističke zajednice Tuzlanskog kantona.

U narednom periodu planirano je postavljanje mobilijara, dodatnog sadržaja za djecu i mlade te se s pravom može očekivati da polovinom tekuće godine sportsko – rekreativni centar na Okresanici počne sa radom, kao i da će vrlo brzo postati prepoznatljivo mjesto i jedan pravi biser turističke ponude našeg grada.

Podijeli sa ljubavlju