Za obilježavanje godišnjice srebreničkog genocida odobrena pomoć od 50 hiljada KM 

- in Vijesti
356

Realizirajući zaključak sa 310. sjednice od 7.4.2022. godine, Vlada FBiH donijela je Odluku kojom odobrava izdvajanje 50.000 KM iz tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2022. godinu.

Sredstva su odobrena u svrhu pružanja direktne finansijske podrške institucija iz Federacije BiH odboru za obilježavanje 11. jula 1995. godine – godišnjice genocida nad Bošnjacima „Sigurne zone UN-a” Srebrenica, za programske aktivnosti koje se finansiraju preko Budžeta Općine Srebrenica.

Za realizaciju ove odluke, koja stupa na snagu dan nakon objavljivanja u Službenim novinama FBiH, zaduženi su Federalno ministarstvo finansija i Generalni sekretarijat Vlade FBiH.

Podijeli sa ljubavlju