Holandija do sada isplatila štetu za 300 srodnika žrtava genocida, stiglo više od 4000 zahtjeva

- in BiH
370

Vrhovni sud Holandije je 2019. donio odluku o djelimičnoj odgovornosti za smrt 350 muškaraca žrtava genocida. Nakon toga je formirana Komisija za naknadu štete Potočari (NCCP) koja je do danas zaprimila više od 4.000 zahtjeva, odobrila 400, a isplatila 300.

Komisija je izvršenje uredbe o isplati štete srodnicima žrtava genocida donijela 15. juna 2021. godine, a zahtjev mogu poslati srodnici muških izbjeglica koji su u poslijepodnevnim satima 13. jula 1995. godine boravili u bazi holandskog bataljona u Potočarima.

NCCP je do danas primio više od 4.000 zahtjeva koji se odnose na više od 1.200 žrtava. Međutim, procjene polaze od toga da je maksimalno 500 muškaraca boravilo u predmetnoj UN-bazi 13. jula 1995. godine.

To znači da mnogi zahtjevi koji su pristigli ne ispunjavaju uslove koji važe za Uredbu. Zbog toga je odbijeno više od 200 zahtjeva. Za skoro 500 zahtjeva podnosioci zahtjeva moraju poslati dodatne informacije NCCP-u.

“Uspjeli smo pristupiti mnogim srodnicima u Bosni i u dijaspori. Ali, nažalost, morali smo i razočarati mnoge ljude odbijanjem njihovih zahtjeva za naknadu štete. Za neke zahtjeve se nije učinilo vjerovatnim da je žrtva bila u UN bazi popodne 13. jula, a to je zaista neophodan uslov za priznavanje naknade štete na osnovu Uredbe”, kaže predsjednica NCCP-a, gospođa S. Wortmann.

Ako NCCP sumnja u to da li zahtjev ispunjava uslove, komisija će od podnosioca zahtjeva zatražiti dodatne informacije. Informacije moraju biti ubjedljive. To mogu biti dokumenti ili dvije nezavisne i detaljne izjave očevidaca. NCCP na svojoj web stranici (www.nccpotocari.nl) detaljno opisuje uslove za izjave svjedoka u dijelu “zahtjevi”. Ove izjave moraju pružiti dovoljnu osnovu da se čini vjerovatnim da je žrtva bila u UN-bazi u Potočarima u poslijepodnevnim satima 13. jula 1995. godine. NCCP trenutno obrađuje više od 150 izjava svjedoka.

“Vidimo da tačnost i potkrijepljenost izjava svjedoka često nisu dovoljne. Na primjer, svjedoci nisu nezavisni. Ili izjave svjedoka ne pokazuju detaljno gdje su bili sami svjedoci i gdje se tačno nalazila žrtva. Da bi se izbjeglo razočaranje zbog odbijanja zahtjeva, pozivam sve one koji žele predati zahtjev da se detaljno upoznaju sa uslovima uredbe i sa zahtjevima izjava svjedoka. Shvaćam da je emocionalno vrlo teško vratiti se u te strašne dane 1995. Međutim, naknada štete mora ići ljudima kojima je namijenjena”, rekla je predsjednica komisije Wortmann.

 

Podijeli sa ljubavlju