Počinje implementacija podrške majkama porodiljama

- in Izdvojeno, Kanton
265

 U cilju što skorijeg početka provedbe mjere podrške majkama porodiljama, premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić i ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Mirsad Muhamedbegović upriličili su radni sastanak sa direktorima centara za socijalni rad u Tuzlanskom kantonu. Kako je rečeno Vlada i Skupština su donijeli potrebne izmjene i dopune zakonske regulative, utvrdili pravo, osigurali potrebna finansijska sredstva, te donijeli i Uredbu o visini, uslovima, kriterijima i postupku realizacije dodatne novčane pomoći zaposlenoj majci porodilji i novčane pomoći nezaposlenoj majci porodilji, kao provedbeni akt na osnovu kojeg se treba krenuti u procedure utvrđivanja ovog prava.

„Mi smo donošenjem Zakona, Uredbe i planiranjem sredstava stvorili sve pretpostavke i učinili sve što je u domenu Vlade Tuzlanskog kantona da ispunimo mjeru iz ekspozea premijera, obećanu prilikom formiranja Vlade Tuzlanskog kantona, a koja se odnosi na naknadu majkama porodiljama. Ovo je završna faza u smislu implementacije ovog prava, a s obzirom da uvođenje u pravo vrše centri za socijalni rad današnji sastanak smo upriličili kako bismo dogovorili detalje ili otklonili eventualne nejasnoće i dileme, te ubrzali proces uvođenja korisnika u prava“, kazao je premijer Halilagić.

„Nakon što smo donijeli Uredbu kojom smo jasno propisali uslove i kriterije za realizaciju ovog prava, danas smo upriličili sastanak sa direktorima centara za socijalni rad, kako bi smo prevenirali ili eventualno na najmanju mogući mjeru sveli nejasnoće i probleme prilikom implementacije. Finansijska sredstva su osigurana. Za ovu namjenu Vlada je izmjenama i dopunama Budžeta za 2022.godinu predvidjela ukupno oko 26 miliona KM i očekujem da nakon današnjeg sastanka krenuti u realizaciju ove pronatalitetne mjere“, riječi su ministra Muhamedbegovića.

Procedurom je predviđeno da pravo na ovaj oblik pomoći i stimulacije nataliteta utvrđuju mjesno nadležni centri za socijalni rad.

„Danas smo dobili pojašnjenja, uputstva i instrukcije u vezi sa primjenom ovog zakonskog rješenja, odnosno njegovog dijela koji se odnosi na naknadu majkama porodiljama koje su u radnom odnosu ili koje su nezaposlene. Razriješili smo dileme koje smo, kao prvostepeni organ, imali u vezi sa primjenom ovog zakonskog rješenja. Iako je zakonski rok za početak prijema zahtjeva kraj mjeseca maja, Centri za socijalni rad su u većini slučajeva već počeli sa prijemom zahtjeva za ostvarivanje ovog prava, tako da mislim da ćemo na vrijeme početi sa uvođenjem porodilja u ovo pravo. Najbitnije je da niti jedna porodilja koja ima rođeno dijete od 1. aprila ove godine neće biti izostavljena iz ovog prava, kao ni iz dijela prava koje se odnosi na porodilje koje su rodile u proteklih godinu dana, odnosno od 1.aprila 2021. godine“, rekao je direktor Centra za socijalni rad Sapna Salih Omerović.

Podsjećamo, nezaposlene majke porodilje imaju pravo  na novčanu pomoć, dok će zaposlene majke porodilje imat će pravo na dodatnu novčanu pomoć kojom se namiruje nedostajući iznos do iznosa prosječne plaće u FBiH iz prethodne godine.

Nezaposlene majke će novčanu pomoć, u iznosu od 1.000 KM, ostvarivati nakon što mjesno nadležnom centru za socijalni rad podnesu zahtjev za ostvarivanje ovog prava, dok će dodatnu novčanu pomoć zaposlenim majkama centri za socijalni rad utvrđivati na osnovu zahtjeva majčinog poslodavca.

Podijeli sa ljubavlju