MUP TK sprovodi kampanju “Sigurni na mreži”

- in Izdvojeno, Kanton
350

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona trenutno provodi aaktivnosti veezano za realizaciju javne kampanje pod nazivom „Sigurni na mreži“, koja će trajati narednih šest mjeseci.
Cilj kampanje je prevencija izvršenja krivičnih dijela iz oblasti kompjuterskog kriminala i povećanje nivoa informacione sigurnosti privrednih subjekata i građana na području Tuzlanskog kantona, te podizanje svijesti o trenutnim trendovima u oblasti kompjuterskog kriminala, a usmjerena je prema tri ciljne grupe: pravna lica (privredna društva), fizička lica (građanstvo), te djecu – maloljetnike.

Ujedno, kampanja omogućava navedenim ciljnim grupama da dobiju ključne informacije o sigurnosti na internetu, potencijalnim prijetnjama i mogućim posljedicama, ali i kako poduzeti jednostavne korake u cilju zaštite, kome prijaviti i kako potražiti podršku, što će biti realizovano kroz posebna edukativna predavanja, podjelu promotivnog materijala i emitovanjem tematskih video priloga sa ključnim porukama koje možete pogledati i preuzeti na web stranici MUP-a TK.

Ovom prilikom, iz MUP-a TK apelovali su na građane da budu oprezni prilikom korištenja internet servisa i ustupanja svojih ličnih i poslovnih podataka, te pozvali sve koji imaju saznanja o izvršenim krivičnim djelima iz oblasti kompjuterskog kriminala da ista prijave policiji, kao i svako drugo krivično djelo.

 

Podijeli sa ljubavlju