Federacija BiH preuzima isplatu: Dječiji dodatak će iznositi 103,7 KM

- in Vijesti
334

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je Zakon o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH, kojim je, između ostalog, određeno da će naknada za nezaposlene porodilje iznositi oko 298 KM, tokom 12 mjeseci. Takođe, Zakon predviđa i povećanje dječijeg dodatka u FBiH.

Za zakon je glasalo 35 delegata, dok je jedan bio suzdržan.

Kako je navedeno, porodilje koje nisu u radnom odnosu ili su na redovnom školovanju će ostvariti pravo bez dodatnih uslova, što će iznositi 55 posto najniže plate (oko 298 KM), a kantoni imaju pravo da taj iznos povećavaju.

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača je naveo kako je procjena da će biti nešto više od 9.000 korisnica ovog prava.

On je izrazio zahvalnost što je na današnjoj sjednici Dom naroda Parlamenta Federacije usvojio Zakon o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH uz jedan amandman.

“Amandmanom koji je usvojen omogućava se pravo na dječiji dodatak i djetetetu čija je nesposobnost za samostalan život i rad nastupila prije 15 godine života ili za vrijeme redovnog školovanja, sve dok ta nesposobnost traje”, rekao je Drljača.

Zbog usvojenog amandmana Zakon će morati ići na usaglašavanje komisijama Predstavničkog i Doma naroda Paralmenta FBiH kako bi zakon stupio na pravnu snagu.

Zakonom se, pojasnio je Drljača, uređuju dva osnovna prava materijalne podrške porodicama sa djecom: dječiji dodatak i naknada nezaposlenoj porodilji.

“Osnov za obračun ovih osnovnih prava je najniža plata u Federaciji BiH u skladu sa odredbama Zakona o radu. Trenutno je najniža plata 543 KM. Pravo na dječji dodatak ostvariće djeca do navršene 18 godine života, ako prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 40 posto najniže plate u Federaciji BiH (217 KM) i da dijete nije na smještaju u hraniteljskoj porodici ili ustanovi socijalne zaštite. Visina dječijeg dodatka je 19 posto najniže plate u Federaciji BiH (103,7 KM mjesečno). Ovo pravo će se finansirati iz budžeta FBiH. U ovoj godini, u budžetu Federacije je planirano za iste namjene 50 miliona KM”, naveo je Drljača.

Podvukao je da se trenutno dječiji dodatak finansira na nivou kantona i zavise od ekonomske mogućnosti kantona, koji isplaćuju dječiji dodatak u mjesečnom iznosu od 30-50 KM i to neredovno.

“Prvi put Federacija preuzima finansiranje ovog prava, u iznosu od 103,7 KM, što je tri puta više nego što je sada. Federacija je i garant da će svako dijete koje ispunjava propisne uslove ostvariti ovo pravo”, naglasio je Drljača.

Zakon o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH ima i ekonomsku opravdanost jer predstavlja ulaganje u ljudske resurse posebno u situaciji sve manjeg nataliteta i iseljavanja mladih porodica. Cilj je da se svoj djeci obezbijede približno jednaki materijalni uslovi za zdrav život u porodici.