Savez logoraša u BiH se pridružuje obilježavanju ‘Dana bijelih traka’ u Prijedoru

- in Vijesti
295

Savez logoraša u Bosni i Hercegovini zajedno sa svojim organizacijama-članicama,nakon obilježavanja 26. maja i logora „Trnopolje“, pridružuje se obilježavanju 31. maja – „Dana bijelih traka“ u Prijedoru.

Rezultati dešavanja u Prijedoru i okolini tih dana 1992. godine su vidljiva kroz 3.176 ubijena civila, od čega  265 žena i djevojaka, te čak 102 ubijene djece. Prijedorska mjesta su iseljena od nesrpskog stanovništva, opljačkana i porušena, a više od 30.000 logoraša je prošlo kroz logore Trnopolje, Omarska, Keraterm, Manjača…

Direktan dokaz zločina u Prijedoru i okolini su do sada osuđenih više od 20 velikosrpskih političara tadašnjeg „Kriznog štaba“, pripadnika policijskih i vojnih struktura, koji su osuđeni na više stotina godina robije, saopćeno je iz Saveza logoraša BiH.

Također, nađeni konkretni dokazi na terenu potvrđuju i nečasni rezultat masovne grobnica Tomašica, kao najveće masovne grobice nakon Drugog svjetskog rata.

Savez logoraša u Bosni i Hercegovini u kontinuitetu nastoji da, sarađujući sa državnim organima i institucijama, te organizacijama koje se bave ovom i srodnom tematikom, da svoj aktivan doprinos, kako kroz svjedočenja logoraša na različitim nivoima sudskih i tužilačkih organa, kroz istrage potencijalnih masovnih grobnica na terenu širom BiH, te kroz davanje neophodnih informacija i dokaza kojima Savez raspolaže kroz svoju ogromnu arhivsku dokumentaciju.

Potvrda tome su u prethodnom periodu iskazani interesi i posjete univerzitetskih istraživača iz Italije, koji su se upravo interesovali za problematiku dešavanja na Općini Prijedor i u kojima je Savez višekratno dao svoj doprinos i podršku.

Podijeli sa ljubavlju