Nedjelja, 25. 09. 2022.
Select your Top Menu from wp menus
Select your Top Menu from wp menus

Koliko je plaćenih dana poslodavac dužan omogućiti na ime vjerskih praznika?

- in BiH, Izdvojeno
230

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, u vezi obilježavanja vjerskih praznika, obavještava javnost da je odredbom Zakona o radu (člana 54. stav 3.) propisano da je poslodavac dužan omogućiti radniku odsustvo do četiri radna dana u jednoj kalendarskoj godini, radi zadovoljavanja njegovih vjerskih odnosno tradicijskih potreba, s tim da se odsustvo od dva dana koristi uz naknadu plaće – plaćeno odsustvo.

S obzirom na to da je pravo na korištenje spomenutog odsustva utvrđeno u svrhu zadovoljavanja vjerskih, odnosno tradicijskih potreba radnika, ono se koristi u periodu kada se u skladu s vjerskim propisima, odnosno običajima i tradicijom, obilježavaju vjerski praznici, kao i drugi kulturno-tradicijski događaji, saopćila je Vlada FBiH.

Iz Ministarstva također ističu da je potrebno praviti razliku između korištenja odsustva radi zadovoljavanja vjerskih i tradicijskih potreba, a koje se koristi na dane vjerskih praznika, u odnosu na praznike za koje je zakonom propisano da su neradni za državne organe, poslodavce i druga pravna lica u dane njihovog obilježavanja.

Podijeli sa ljubavlju