Pročitajte ko je na izbornim listama stranke Narod i Pravda

- in Vijesti
623

Narod i Pravda na predstojeće izbore izlazi sa pet listi za Parlamentarnu skupštinu BiH, devet listi za Parlament FBiH i sedam kantonalnih listi. NiP će ukupno imati 37 kandidata za državne liste, 104 kandidata za federalne liste i 248 kandidata za kantonalne liste.

„Predsjedništvo Naroda i Pravde usvojilo je kandidatske liste izražavajući zadovoljstvo predloženom strukturom kandidata od strane Kadrovske komisije i kantonalnih organizacija, uzimajući u obzir kompetencije i integritet kandidata, kao i spolnu, nacionalnu i dobnu zastupljenost. Posebno smo ponosni na činjenicu da smo propisali učešće mladih na listama u procentu od najmanje 30 posto, s naglaskom da u vrhu lista budu zastupljeni mladi kandidati. Nosioci dvije kantonalne liste su mlade osobe, dok su pet nosilaca listi doktori nauka. U skladu sa ranijim nastupima na izborima, Narod i Pravda vodila je računa o etničkoj zastupljenosti na listama. Podsjećamo da je Narod i Pravda na proteklim Lokalnim izborima 2020. imala najveći broj vijećnika nebošnjaka u gradskim općinama u Kantonu Sarajevo od svih stranaka u Sarajevu“, navodi se u saopćenju Naroda i Pravde.

Nosioci lista ispred Naroda i Pravde za Parlamentarnu skupštinu BiH su: Denis Zvizdić (KS i BPK), Melida Hasanagić (HNK i ZHK), Mesud Ajanović (SBK i ZDK), Nermin Pračić (USK i Kanton 10) i Nihad Omerović (TK, PK i Brčko distrikt BiH).

Nosioci lista Naroda i Pravde za Parlament FBiH su: Jasmin Burnić (USK), Ensar Mešanović (TK), Adis Fazlić (TK), Zaim Mušanović (TK), Edisej Sjerotanović (ZDK), Enver Hadžiahmetović (ZDK), Adnan Delić (KS), Senad Mašetić (SBK), Vahida Žujo (HNK) i Elmedin Konaković (KS).

Nosioci kantonalnih lista su: Azhar Sejarić (USK), Izen Hajdarević (TK), Amra Babić (ZDK), Nezim Alagić (BPK), Haris Kaniža (SBK), Omer Hujdur (HNK) i Elvedin Okerić (KS).