Javni poziv za angažovanje autora za izradu monografije “Srebrenik 1992.-1995.”

- in Izdvojeno, Kanton
239

Direktor JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik objavio je Javni poziv za angažovanje autora za izradu Monografije Srebrenik 1992-1995. godina po osnovu ugovora o djelu. 

Autor izrade monografije će, u skladu sa prijedlogom Istraživačko-publicističkog projekta izraditi historijsku monografiju Srebrenik 1992.-1995. godina a kojim su definisani osnovni ciljevi i metodološki pravci istraživanja, obuhvat istraživačkog projekta i okvirna koncepcija monografije (knjige), te faze u realizaciji.

Projekat podrazumijeva istraživanje, odnosno prikupljanje, analizu i obradu izvorne građe i podataka o području općine/grada Srebrenik u razdoblju agresije na BiH i odbrambeno-oslobodilačkog rata (1992.-1995.), te prezentiranje rezultata u formi historijske monografije, kako je definisano u Prijedlogu istraživačko-publicističkog projekta za izradu Monografije Srebrenik 1992.-1995. godina. 

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju fizička lica (autori) koji su državljani Bosne i Hercegovine, završenog studija VII stepena obrazovanja sa višim akademskim zvanjem, doktori sa zvanjem profesor-historijski smjer ili društvene nauke ili srodno područje. 

Može se prijaviti grupa autora, od kojih bar jedan mora ispunjavati navedene referese. 

Dinamika istraživanja i krajnji rok za predaju knjige je 15.06.2024. godine. Iznos potrebnih sredstava za realizaciju projekta u bruto iznosu je 25.000,00KM. 

Rok za dostavu prijava na Javni poziv je 8 dana od dana objave poziva. 

Sve detalje Javnog poziva pročitajte klikom na Monografija Srebrenik 1992-1995 

Podijeli sa ljubavlju