JP “9. Septembar” i Grad Srebrenik pokrenuli aktivnosti na izgradnji pretovarne stanice

- in Izdvojeno, Kanton
218

Grad Srebrenik je u saradnji sa JP “9.Septembar” dd Srebrenik pokrenuo aktivnosti na izgradnji pretovarne (transfer) stanice u krugu preduzeća, na parcelama u vlasništvu preduzeća i Grada Srebrenika. Pretovarna stanica će, prema projeku, biti izgrađena na način da zadovoljava sve ekološke norme i standarde. .

“Izgradnjom pretovarne stanice, ogromne benefite će ostvariti Grad Srebrenik koji će manje sredstava trošiti na subvenciju odvoza otpada u Doboj, zatim preduzeće “9. septembar” sa smanjenim troškovima goriva, upotrebe/habanjem vozila, radne snage itd, ali i korisnici pomenutih usluga jer se na ovaj način otvara mogućnost učestalijeg odvoza komunalnog otpada iz ruralnih područja, gdje se učestalost može povećati na minimalno 3 puta mjesečno, a možda čak i jednom sedmično. Od pomenutog projekta koristi će imati i mještani koji žive u neposrednoj blizini jer će sa izgradnjom iste krug preduzeća biti čišći i bez neugodnih mirisa jer će pretovarna stanica raditi na principu da kamioni otpad istresaju direktno u presu (zatvorenog tipa) koja otpad dalje gura u zatvorene abroll kontejnere koje zatim kamion ( abroll kiper) preuzima i vozi dalje na Deponiju” – kažu iz preduzeća “9. Septembar” Srebrenik.

Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na 450.000,00 KM. Grad Srebrenik je za prvu fazu obezbijedio 250.000,00 KM. 

“Problem otpada je problem cijele lokalne zajednice, što znači da se svi moramo uključiti u rješavanje tog problema a ne samo komunalno preduzeće, te se nadamo da će se ovaj projekat uspješno realizovati radi dobrobiti svih” – kažu iz JP “9. septembar” Srebrenik.

Kako bi građani imali što jasniju sliku o kakvom projektu se radi, u prilogu se nalaze slike pretovarne stanice u Zavidovićima, koja je također izgrađena u krugu preduzeća.

 

Podijeli sa ljubavlju