Naredne sedmice sjednica Skupštine TK, na dnevnom redu čak 24 tačke

- in Vijesti
149

Sjednica skupštine Tuzlanskog kantona, bit će održana u utorak 30.08.2022. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli, a za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Tuzlanskog kantona

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o privremenom korišćenju javnih površina na području Tuzlanskog kantona

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona naučnoistraživačkom radu

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjeni Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina

6. Razmatranje nacrta Zakona o upotrebi znakovnog jezika u Tuzlanskom kantonu

7. Razmatranje nacrta Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći

8. Razmatranje nacrta Strategije komuniciranja Skupštine Tuzlanskog kantona 2022.-2027. godina

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2022. godinu

11. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica “Dr. Mustafa Beganović” Gračanica za period 01.01.-31.12.2021. godine

12. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona za 2021. godinu

13. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla za period 01.01.-31.12.2021. godine

14. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić” Tuzla za 2021. godinu

15. Razmatranje Izvještaj o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost “Spreča” d.d. Tuzla za 2021. godinu

16. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Univerzitet u Tuzli za 2021. godinu

17. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona za 2021. godinu

18. Razmatranje Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj za 2021. godinu

19. Razmatranje Rodne analize zaposlenih u institucijama Tuzlanskog kantona na rukovodećim pozicijama

20. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti kulture u Tuzlanskom kantonu u 2021. godini

21. Razmatranje Informacije o maloljetničkoj delinkvenciji na području Tuzlanskog kantona

22. Razmatranje Informacije o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini

23. Razmatranje Informacije o stanju turističko-ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini

24. Razmatranje nacrta federalnog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, radi davanja mišljenja

Podijeli sa ljubavlju