Centar u Miladijama pruža besplatne usluge za djecu sa slušnim i govornim oštećenjima i kombinovanim smetnjama

- in Vijesti
203

Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla ove godine bilježio je 42 godine svog rada. Centar u kontinuitetu radi u obrazovnom i rehabilitacijskom procesu, prateći nove trendove. Ova ustanova obrazuje učenike od predškolskog uzrasta do devetog razreda, koji imaju slušna oštećenja ili višestruke smetnje.

Ovaj Centar je prva ustanova u BiH koja pomaže svim svojim učenicima i to potpuno besplatno. Djeca vrlo rado dolaze, s obzirom da sve uče kroz igru. Svako dijete ima propisan jedinstven program rada, kako bi što prije i uz što manje napora otklonili sve poteškoće.

U toku je upis u predškolsko odjeljenje i traje do 30. septembra, rekla nam je Amra Imširagić direktorica Centar za obrazovanje,vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla.

“Upis u predškolsko odjeljenje je počelo u maju i traje do 30. septembra. Predškolsko odjeljenje traje tokom cijele godine. Pored usvajanja znanja, vještina, svako dijete ima rehabilitaciju slušanja i govora, zatim ima senzornu integraciju.”

Jedna od aktivnosti centra je i projekat pod nazivom PERP, koji se u ovom centru realizira od decembra 2020. godine. Riječ je o pružanju pomoći svim učenicima oštećenog sluha osnovnih i srednjih škola. S obzirom da mnoge škole nemaju defektologa koji bi im pomagao u radu tokom njihovog školovanja, Centar je dobio saglasnost ministarstva obrazovanja Tuzlanskog kantona, da provodi ovaj projekt i pomaže onima kojima je pomoć neophodna.

“Druga aktivnost je program PERP ili posebno edukacijsko-rehabilitacijski postupci koji je namijenjen za djecu koja su uključena u redovne škole, sva djeca koja imaju poteškoće u savladavanju gradiva u redovnim školama, zatim koja imaju oštećenja sluha, djeca koja imaju senzorne, odnosno motoričke smetnje mogu se javiti nama u Centar. Mi u okviru tog programa vršimo pomoć u učenju, dakle naši defektolozi zajedno sa učenicima rade na usavršavanju nastavnih jedinica sa kojima imaju poteškoće, zatim imamo senzornu integraciju i rehabilitaciju slušanja i govora. “

Kako navode iz Centra odziv djece je veliki, a sa njima rade univerzitetski profesori, magistri i doktori nauka iz ove oblasti.

Defektolozi uposleni u Centru ističu kako su rezultati rada sa djecom fascinantni. Jednako su posvećeni svakom djetetu kako bi im otklonili poteškoće sa kojima se suočavaju.

Kako ističe direktorica Imširagić, jedan od ciljeva projekta jeste i na neki način pomoći roditeljima da smanje troškove, obzirom da za pomenute usluge u privatnim ustanovama moraju izdvojiti popriličnu sumu novca a iste u Centru za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla mogu dobiti besplatno.

“Ovu priliku bih iskoristila da zamolimo roditelje da svako dijete koje ima neku od poteškoća da se javi u JU Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora. Znam da većina roditelja sve te tretmane plaća skupo, te u sve usluge u našoj ustanovi su besplatne, pa su dobrodošla sva djeca sa Tuzlanskog kantona. Broj telefona na koji se mogu roditelji javiti je 035/312-390, i na drugi broj 035/312-391, svaki dan od 7h do 15h.”

Kroz centar godišnje prođe 50 učenika sa poteškoćama u sluhu ili govoru. Cilj im je, kako kažu, uvesti pedagoško-psihološke savjete za roditelje njihovih učenika, kako bi omogućili što bolji razvoj njihove djece.

Podijeli sa ljubavlju