Postignut konsenzus o prijedlogu imenovanja sudija Ustavnog suda FBiH

- in BiH, Izdvojeno
115

Predsjednik i potpredsjednici Federacije BiH Marinko Čavara, Melika Mahmutbegović i Milan Dunović postigli su danas dogovor o prijedlogu imenovanja sudija Ustavnog suda FBiH.

Nakon što je ranije predsjednik bh. entieta Federacija BiH Marinko Čavara najavio da neće imenovati sudije Ustavnog suda FBiH prije Općih izbora, danas je data saglasnost za kandidate Ajšu Softić iz reda bošnjačkog naroda, Mirka Miličevića iz reda hrvatskog naroda i Branimira Orašanina iz reda srpskog naroda.
 
Odluka o davanju saglasnosti u vezi koje je konačno postignut konsenzus stupa na snagu odmah, danom donošenja i protiv nje nije moguće uložiti žalbu.

Prošle sedmice su potpredsjednicima FBiH ova imena sudija bila neprihvatljiva kao i ultimatum koji je Čavara postavio.

Potpredsjednik Milan Dunović je 28. septembra rekao da je Čavara na sastanku eksplicitno kazao da neće imenovati sudije prije izbora ukoliko se potpredsjednici ne saglase sa četiri imena koje je on predložio.

“Kolega Čavara je ultimativan jer zna da će biti problem oko nekih imena, a on ne želi popuniti sud. Njemu je osnovni cilj nastaviti blokadu FBiH”, rekao je tada Dunović.

Današnjom odlukom rješava se pitanje važno za funkcioniranje entitetskog Ustavnog suda koje će rezultirati iznalaženjem djelotvornih rješenja koja su u interesu građana u Federaciji BiH.

Podijeli sa ljubavlju