Ustavni sud BiH ukinuo sporni zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima RS-a

- in Vijesti
518

“Prema mišljenju Ustavnog suda, u Ustavu BiH ne postoje odredbe na osnovu kojih bi se moglo zaključiti da su osporeni zakoni, koje je donijela NSRS, ustavni. Istaknuto je da su, prema načelu vladavine prava iz člana I/2. Ustava BiH, entiteti dužni da poštuju zakone na nivou BiH, a prema članu III/3.b) Ustava BiH, entiteti su dužni da poštuju odluke institucija BiH”, istaknuto je.

Ustavni sud BiH je na plenarnoj sjednici donio odluku o apelaciji Šefika Džaferovića o ocjeni ustavnosti Zakona o lijekovima Republike Srpske.

Nakon što je u u julu Ustavni sud BiH donio privremenu mjeru kojom je suspendirana primjena Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima RS-a, donesena je odluka o ukidanju spornog zakona kojim se htjela prenijeti nadležnost države na manji bh. entitet.

Sud je, odlučujući o zahtjevu Šefika Džaferovića koji je u vrijeme podnošenja zahtjeva obnašao funkciju predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine, za ocjenu ustavnosti Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske i Zakona o dopunama Zakona o republičkoj upravi, utvrdio da citirani zakoni nisu u skladu sa ustavom i ukinuo ih.

“Prema mišljenju Ustavnog suda, u Ustavu Bosne i Hercegovine ne postoje odredbe na osnovu kojih bi se moglo zaključiti da su osporeni zakoni, koje je donijela Narodna skupština Republike Srpske, ustavni. Istaknuto je da su, prema načelu vladavine prava iz člana I/2. Ustava Bosne i Hercegovine, entiteti dužni da poštuju zakone na nivou Bosne i Hercegovine, a prema članu III/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, entiteti su dužni da poštuju odluke institucija Bosne i Hercegovine”, istaknuto je.