Održana 49. redovna sjednica Vlade TK

- in Izdvojeno, Kanton, Vijesti
296

Na održanoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Plan sanacije gubitaka u poslovanju Javne ustanove „Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona“ Tuzla. Kako se iz dokumenta vidi, od 2017. do 2021. godine Zavod je bilježio kontinuiran pad prihoda, što se stabiliziralo tek u 2022. godini, te u iskazanim projekcijama za tekuću godinu.

Istovremeno Zavod je zadržavao troškove na približno istom nivou, te su u 2021.godini, kada je Zavod poslovao sa najvećim gubitkom, troškovi bili na nivou 2017. godine kada Zavod nije imao gubitaka u poslovanju. S tim u vezi, u dokumentu se navodi da Zavod i u tekućoj godini namjerava nastavak mjera štednje koje su uvedene tokom 2022. godine. Planom sanacije Zavod je predvidio niz mjera koje podrazumijevaju povećanje konkurentnosti na tržištu, uvođenje novog spektra usluga, izrada i ponuda paketa usluga za klijente, te ubrzanje naplate potraživanja s jedne strane, te smanjivanje svojih troškova s druge strane. Istovremeno Zavod je predložio i nekoliko mjera koje očekuju od osnivača, odnosno Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona.

U cilju usklađivanja radnih mjesta i odjeljenja u skladu sa propisima i standardima potrebnim za djelatnost koju Veterinarski zavod obavlja, Vlada je danas dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU „Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona“ Tuzla.