Parlament BiH uskoro odlučuje da li će napad na suverenitet države biti krivično djelo

- in BiH, Izdvojeno, Vijesti
224

Klub poslanika Demokratske fronte u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputio je u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakona BiH koji će biti razmatran na sjednici 20. marta.

Predložena izmjena Krivičnog zakona DF-a tiče se napada na suverenitet BiH.Dopunom zakona predviđa se da ko svojim političkim ili drugim javnim ili tajnim djelovanjem podriva suverenitet BiH, omogućavajući bilo kojem subjektu međunarodnog prava (državi ili nadnacionalnoj međunarodnoj organizaciji), da utječe na proces donošenja ustava, zakona, odluka i drugih akata Bosne i Hercegovine ili učešće u donošenju ustava, zakona, odluka i drugih akata BiH, biti kažnjen kaznom zatvora od najmanje pet godina.

U razlozima za donošenje zakona navedeno je da BiH kao suverena i nezavisna država u okviru vlastitog pravnog sistema donosi ustav, zakone i druge akte te da je utjecaj drugih subjekata međunarodnog prava, država ili međunarodnih institucija, direktan udar na suverenitet naše zemlje.

Zakonodavno-pravni sektor Predstavničkog doma BiH ocijenio je da je prijedlog zakona usklađen sa Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH.

Prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, zastupnika Milana Dunovića, Zlatana Begića i Vlatka Glavaša bit će razmatran na sjednici Predstavničkog doma BiH zakazanoj za 20. mart.