Nastavak poboljšanja sigurnosne situacije u TK

- in Izdvojeno, Kanton, Vijesti
301

Na području Tuzlanskog kantona u 2022. godini smanjen je broj evidentiranih krivičnih djela za 267 krivičnih djela ili 6,8 % u odnosu na prethodnu godinu kao i broj podnesenih izvještaja Tužilaštvima za 8,1 %, navodi se u prihvaćenoj Informaciji o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2022. godinu. Ako se posmatraju složeniji i teži oblici krivičnih djela, može se uočiti povećanje broja krivičnih djela pronevjera u službi, ugrožavanje javnog prometa zbog omamljenosti, posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga, šumske krađe i dr, dok je uočeno smanjenje broja krivičnih djela teška krađa, razbojništvo, ugrožavanje sigurnosti, nasilničko ponašanje i dr. Ostvaren je procenat otkrivenosti krivičnih djela prijavljenih po nepoznatom učiniocu od 47,0 %, dok je procenat ukupne rasvjetljenosti krivičnih djela zavidnih 71,4 %.

Evidentirano je i 40,5 % manje prekršaja, te je i sankcionisan i manji broj učinilaca prekršaja za 38,4 %. Posmatrano po strukturi prekršaja u 2022.godine, a u odnosu na 2021. godinu, uočljivo je smanjenje broja prekršaja odbijanja naređenja i omalovažavanja policijskih službenika – manje za 906 ili 78,9 %, ostalih prekršaja po Zakonu o JRiM manje za 252 prekršaja ili 45,2 %, naročito drskog ponašanja manje za 68 prekršaja ili 10 %.
Tokom 2022. godine evidentirano je i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda u odnosu na 2021. i to za 104 saobraćajne nezgode ili 3,4 %. Broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima manji je za 15 kao i broj poginulih u odnosu na 2021. godinu. Broj nezgoda sa povrijeđenim licima također je manji za 3,5 % a smanjen je i broj osoba sa teškim ili lakim tjelesnim ozljedama. U 2022. godini ukupno je stradalo 165 pješaka što je u odnosu na 2022. godinu manje za 6 osoba ili 3,5 %.

U posmatranom periodu u saobraćajnim nesrećama ukupno su stradale 202 maloljetne osobe, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 16 maloljetnika ili 7,9 % ali bez smrtnih posljedica.

Pad broja maloljetničkih prekršaja

Vlada TK prihvatila je i Informaciju o maloljetničkoj delinkvenciji na području Tuzlanskog kantona. U toku 2022. godine na području Kantona evidentirano je 106 krivičnih djela počinjenih od strane maloljetnika, što je za 35 krivičnih djela ili 49,3 % više u odnosu na period 2021. godinu. Broj maloljetnih učinilaca koji su učestvovali u izvršenju ovih krivičnih djela je 122, što je za 43 ili 54,4 % više u odnosu na 2021. godinu. U ukupnoj strukturi prijavljenih učinilaca krivičnih djela maloljetnika je 3,8 %. U ukupnom broju krivičnih djela u navedenom periodu maloljetni kriminal prosječno učestvuje sa 2,9 % što je u granicama prosjeka većine evropskih zemalja (od 3 % do 10 %). Uočeno je da maloljetnici najviše učestvuju u izvršenju krivičnih djela protiv imovine. Zbog izvršenja ovih krivičnih djela prijavljeno je 35 maloljetnih osoba, od čega 15 zbog izvršenja krivičnog djela krađe, 9 zbog teške krađe, 4 zbog oštećenja tuđe stvari, 3 zbog razbojništva, dvoje zbog prijevare, po jedno zbog utaje i oduzimanja tuđe pokretnine. Kada su u pitanju maloljetni povratnici evidentirano je 8 povratnika koji su počinili 11 krivičnih djela. Blaži oblici kršenja zakona od strane maloljetnika su prekršaji i oni se uglavnom odnose na Zakon o javnom redu i miru TK-a (tuča, vika, galama, drsko ponašanje, naročito drsko ponašanje), a manjim djelom na općinske odluke i druge zakonske propise. U 2022. godini evidentirana su 23 slučaja narušavanja javnog reda i mira, te je evidentno smanjenje za 17 prekršaja izvršenih od strane maloljetnika u odnosu na 2021. godinu. Na petogodišnjem nivou evidentan je trend pada prekršaja počinjenih od strane maloljetnika.

Prema dostavljenim podacima Kantonalnog tužilaštva, na području Kantona je iz ranijih godina neriješeno 24 predmeta protiv maloljetnika, a tokom 2022. godine je zaprimljeno 86 predmeta. Tokom 2022. godine riješen je ukupno 81 predmet protiv 39 maloljetnika u sukobu sa zakonom. Nadležnim sudovima su u 31 predmetu upućeni prijedlozi za izricanje vanzavodskih mjera, a u jednom predmetu za jednog maloljetnika je upućen prijedlog za izricanje zavodskih odgojnih mjera.
Prema izvještajima nadležnih sudova na području Kantona vođeni su postupci i izrečene mjere protiv ukupno 37 maloljetne osobe u 35 predmeta, dok je u 2021. godini vođen postupak i izrečene mjere protiv 66 maloljetnih lica u 64 predmeta.
JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona je zaprimio ukupno deset pravosnažnih rješenja nadležnog suda kojim se maloljetnici upućuju u Javnu ustanovu Odgojni centar Tuzlanskog kantona, na izvršenje krivične sankcije. Od tog broja dva izvršenja odgojne mjere su prenesena iz prethodne godine.