Realizirane planirane aktivnosti Vlade TK

- in Izdvojeno, Kanton, Vijesti
201

Rad Vlade Tuzlanskog kantona tokom 2022. godine karakteriše izuzetno visok stepen ostvarenja planiranih mjera i i realiziranih aktivnosti, rezime je Izvještaja o radu Vlade TK za 2022. godinu koji je usvojen na današnjoj sjednici. Fokus djelovanja Vlade bio je usmjeren na realizaciju programa (mjera), te aktivnosti i projekata koji doprinose ostvarenju strateških ciljeva definisanih u Strategiji razvoja Tuzlanskog kantona. Ostvarenju strateških ciljeva se doprinjelo realizacijom 77 programa koja su definisala kantonalna ministarstva, od čega su 44 programa (mjere) iz Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina, te 33 programa koja proizilaze iz programskih dokumenata i nadležnosti ministarstava. Ono što je novina u odnosu na ranije sazive Kantonalne vlade jeste 18 precizno definiranih mjera, izloženih u ekspozeu premijera prilikom imenovanja Vlade, i može se konstatovati da svih 18 mjera uspješno realizirano u planiranim rokovima, te je stepen izvršenja zacrtanih ciljeva Vlade TK 100 %. Istovremeno i ukupan procenat izvršenja aktivnosti koje proizilaze iz programa ministarstava u 2022. godini, a koji su bili planirani Godišnjim programom rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, iznosi visokih 90,12 %. Uz sve navedeno Vlada Tuzlanskog kantona je u saradnji sa drugim nivoima vlasti dala doprinos euroatlanskim integracijama kroz provođenje obaveza iz procesa europskih integracija, te aktivno učestvovala u implementaciji Agende 2030 i drugih međunarodno preuzetih obaveza, a u cilju unaprjeđenja sveukupnog razvoja Tuzlanskog kantona i podizanja kvalitete života svih stanovnika.

Vlada TK realizirala poticajne mjere na rekordnom nivou

Tokom 2022. godine Tuzlanski kanton je realizirao 71 investicioni poticaj koji provode ministarstva, uprave i upravne organizacije na Tuzlanskom kantonu. Ukupan planirani iznos tih poticaja tokom prošle godine iznosio je rekordnih skoro 47,7 miliona KM što je povećanje u odnosu na 2021. godinu i u broju investicionih poticaja za 2 poticaja, i u ukupnom iznosu sredstava (2021. godina – 34,3 miliona KM), navodi se u danas prihvaćenom Izvještaju o ažuriranim poticajima u okviru liste investicionih poticaja ministarstava, samostalnih uprava i upravnih organizacija Tuzlanskog kantona za 2022. godinu. Kako bi se investitori i korisnici investicionih poticaja mogli upoznati s detaljima poticajnih mjera, lista ažuriranih investicionih poticaja u Tuzlanskom kantonu objedinjena za sva ministarstava i uprave za 2022. godinu je objavljena na bosanskom i engleskom jeziku na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.

Trogodišnji pregled ulaganja u javne investicijske projekte

Vlada je utvrdila Nacrt Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona 2024-2026. godina. Program je trogodišnji dokument koji sadrži pregled ulaganja u javne investicijske projekte, sa objedinjenim podacima o ukupno potrebnim i utrošenim sredstvima, te sredstvima planiranim za finansiranje projekata iz budžeta, kredita, donacija i/ili drugih izvora. Ministarstvu privrede TK, koje je nosilac aktivnosti izrade ovog programa, dostavljena su ukupno 132 obrasca za projekte koji su uključeni u Nacrt Program javnih investicija sa ukupnom planiranom vrijednošću od oko 425,7 miliona KM, od čega se nešto manje od 14 miliona odnosi na 88 kandidovanih projekata, a oko 286,4 miliona KM na 44 projekta u implementaciji.
Nakon donošenja Nacrta Programa javnih investicija bit će provedene konsultacije i usaglašavanja resornih ministarstava i gradova i općina o predloženim projektima, a u cilju što kvalitetnije izrade konačne verzije Programa javnih investicija. Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2024-2026. godina će se koristiti kao osnova kod izrade Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu, kao i narednog trogodišnjeg Dokumenta okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona koji obuhvata planski period 2024-2026. godina. Planirano je da će u periodu 2024-2026. godina za realizaciju projekata biti utrošeno ukupno 149.249.334 KM, od čega 89.798.061 KM za projekte u implementaciji, a za 59.451.273 KM kandidovane projekte.