U razvoj turističke infrastrukture Vlada TK ulaže 300.000 KM

- in Izdvojeno, Kanton, Vijesti
241

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je uslove i kriterije, način i postupak raspodjele novčanih sredstava za kapitalne transfere u oblasti turizma. Za pomoć privrednim subjektima u oblasti turizma i ugostiteljstva ovim programom planirani su kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima u iznosu od ukupno 300.000 KM. Radi se o bespovratnim sredstvima namijenjenim jačanju konkurentnosti turizma Tuzlanskog kantona kroz razvoj turističke infrastrukture i jačanje turističke resursne osnove. Korisnici ovih sredstava mogu biti privatna preduzeća ili fizička lica – samostalni poduzetnici registrovani za obavljanje turističko ugostiteljske djelatnosti. U narednom periodu Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja će raspisati javni poziv za odabir korisnika ove vrste podrške.

Podrška razvoju i unaprjeđenju javne tržišne infrastrukture

Vlada je utvrdila uslove, kriterije i postupak raspodjele sredstava za sufinansiranje razvoja i unaprjeđenje javne tržišne infrastrukture na području Tuzlanskog kantona. Za kapitalne transfere javnim preduzećima za ove namjene predviđeno je 50.000 KM. Cilj programa je poticanje razvoja tržišne infrastrukture, uređenje tržnica i pijačnih prostora te unaprjeđenje konkurentnosti organizatora pijačne prodaje i pijačnih prodavaca. Planirano je da se ovim programom podrže ulaganja u infrastrukturu za aktivnosti povezane s održivim ruralnim razvojem, kao što su zelene pijace, lokalne tržnice, mobilna sajamska infrastruktura namijenjena za prodaju poljoprivrednih i zanatskih proizvoda, distancirana prodajna mjesta i eko prodajne kuće.

Ostale odluke

Vlada je prihvatila izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona
Vlada TK odobrila je 4.610,62 KM na ime OeKB marže, kreditora UniCredit Bank Austria AG, u postupku realizacije Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić.
Također, Vlada je odobrila i usmjeravanje donacije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo u Budžet Tuzlanskog kantona za 2023. godinu. Za realizaciju projekta „Otvori vrata svoje učionice – Iskoristi mogućnosti“, JU OŠ „Gnojnica“ Lukavac BH Telecom je donirao 4.000 KM.
U skladu sa Programom manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2023. godinu, Vlada je danas odobrila 5.000 KM Udruženju za naučno-tehnički odgoj mladih u Tuzlanskom kantonu za finansiranje troškova Međunarodne smotre naučno-tehničkog stvaralaštva mladih – Banovići 2023 i 2.000 KM Udruzi dragovoljaca, veterana i nositelja ratnih odličja domovinskog rata HVO Tuzlanskog kantona za sufinansiranje obilježavanja 31. obljetnice 115. brigade Zrinski HVO te 9.000 KM Opštoj poljoprivrednoj zadruzi „Tarevci“ za sufinansiranja organizovanja Međunarodnog sajma ruralnog stvaralaštva „Tarevci 2023“.
Vlada TK donijela je Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2023. godinu između budžetskih korisnika.
Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava.
Vlada je prihvatila da bez finansijske potpore bude pokrovitelj X Simpozija magistara farmacije Tuzlanskog kantona sa međunarodnim učešćem u organizaciji Komore magistra farmacije Tuzlanskog kantona.
Vlada TK donijela je Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog konkursa za imenovanje direktora Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona.
Vlada je danas dala saglasnost Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za prijem namještenika, višeg referenta za ekonomsko-finansijske poslove u Poljoprivrednom zavodu Tuzla.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je donijela Odluku kojom se traži od Skupštine Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost “Spreča“ d.d. Tuzla da razriješi dužnosti članove imenovane u privremeni Nadzorni odbor Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost “Spreča“ d.d. Tuzla (predstavnike državnog kapitala), te utvrdila prijedlog kandidata za privremeno imenovanje u Nadzorni odbor Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost “Spreča“ d.d. Tuzla (predstavnika državnog kapitala), do imenovanja Nadzornog odbora u skladu sa zakonom, a najduže do 90 dana. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK zaduženo je da poduzme sve potrebne aktivnosti u cilju realizacije odluke Vlade TK.
Vlada je donijela Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona na period najduže 60 dana.
Vlada je dala saglasnost na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ o imenovanju Dževada Halilčevića iz Živinica za direktora JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. na mandatni period u trajanju od 4 godine.
Vlada je donijela Rješenje o razrješenju direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona na lični zahtjev.