Do uspostave nove web stranice Vlade TK, svi konkursi bit će objavljivani na web stranici Skupštine TK

- in Izdvojeno, Kanton, Vijesti
204

Na danas održanoj sjednici Vlada je izmijenila i dopunila Program rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2023. godinu, te planirala neophodna sredstva za redizajn web stranice Vlade Tuzlanskog kantona sa hostingom. Naime, web stranica Vlade Tuzlanskog kantona zbog tehničkih problema je odnedavno nedostupna za javnost. Kako bi se ponovno uspostavila funkcionalna web prezentacija, Vlada je pokrenula proceduru redizajniranja i uspostave nove službene web stranice Vlade TK. Do uspostave nove web stranice Vlade, svi javni pozivi, obavještenja u drugi akti od značaja za realizaciju programa podrške Vlade TK, bit će objavljivani na web stranici Skupštine Tuzlanskog kantona (www.skupstina.tk.gov.ba), a web adresa Vlade TK www.vladatk.gov.ba bit će preusmjerena na stranicu Skupštine.

Ostale odluke

Vlada je danas utvrdila da je od javnog interesa izgradnja elektroenergetskog objekta – transformatorske stanice STS-B 10(20)/0,4 kV “EKO SEP” i priključnog srednjenaponskog 10(20) kV voda na području općine Banovići i grada Živinice, te se može pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji nekretnina.

U skladu sa Programom manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2023. godinu, Vlada je danas odobrila 7.000 KM Dječijem „Selu mira“ Turija za sufinansiranje obilježavanja 25. godina rada i postojanja Dječijeg „Sela mira“ Turija, te 5.000 KM Udruženju građana „TUZAMK“ Tuzla na ime troškova za organizovanje i realizaciju manifestacije „Kantonalno saobraćajno obrazovno natjecanje učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona“ koje se održava u maju 2023. godine u Banovićima. Udruženju traheotomiranih osoba Tuzla je na ime ime troškova organizacije i realizacije 13. Tuzlanske ORL škole odobreno 5.000,00 KM, a 8.000 KM  je odobreno Zemljoradničkoj zadruzi „Poljopromet“ p.o. Čelić, na ime troškova organizacije i realizacije manifestacije „XXVI Privredno-turistička manifestacija „Dani jagodastog voća BiH“ Čelić 2023. godina“.

Također, Vlada je dopunila Program manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2023. godinu, te među manifestacije od interesa uvrstila i XXVI Privredno – turističku manifestaciju „Dani jagodastog voća BiH, Čelić 2023. godina i Dane jabuke, pekmeza i meda, Sapna 2023.

Također, Vlada je danas donijela tri odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2023. godinu. Odobreno je usmjeravanje donacija Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, u iznosu od po 4.000 KM, za JU MSŠ Gračanica u svrhu realizacije projekta „Tehnološki centar“,  JU OŠ „Puračić“ Lukavac za realizaciju projekta „Jednake mogućnosti za učenje“ i JU OŠ „Turija“ Lukavac za projekat „Sa ljepšim učionicama u digitalno stoljeće“.

Danas je Vlada usvojila i Periodični izvještaji Budžeta Tuzlanskog kantona za  prvo tromjesečje 2023. godine, te Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta Tuzlanskog kantona za isti period.

Vlada je danas odobrila prijenos vlasništva nad putničkim motornim vozilima sa Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona na Ministarstvo finansija i Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, te sa Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona na Ministarstvo poljoprivrede Tuzlanskog kantona, bez naknade.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala i saglasnost na Pravilnik o vrstama vlastitih javnih prihoda Skupštine Tuzlanskog kantona, čime se utvrđuju pravni osnov za ostvarivanje tih prihoda, načini uplate, vrste, namjena, način korištenja i rokovi raspodjele javnih prihoda koje ostvaruje Skupština Tuzlanskog kantona.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala upravne odbore Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, Javne ustanove „Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona“ Tuzla i Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona. Imenovani su ponomoćnici koji u ime osnivača vrše ovlaštenja Skupštine JP Međunarodni aerodrom Tuzla, te je razriješila trenutni i imenovala privremeni Školski odbor JU Prva osnovna škola Živinice. Također, Vlada je utvrdila Obavještenje u vezi zahtjeva Ante Iljkića u vezi sa Odlukom utvrđivanju prijedloga kandidata za člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.