Vlada TK: Podrška naučno – istraživačkom radu

- in Izdvojeno, Kanton, Vijesti
308

Vlada je dala saglasnost na Plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2023/2024. godinu, čime se omogućava upis 5.328 učenika u 30. srednjih škola Tuzlanskog kantona. Prema vrsti škola planirano je da se u gimnazije upiše 720, tehničke škole 2496, stručne škole 2040, te u umjetničke škole 72 učenika. Ovakav Plan upisa učenika, koji predviđa 1.321 mjesta više u srednjim školama u odnosu na broj učenika koji završavaju osnovne škole, omogućit će svim učenicima, koji završavaju osnovno obrazovanje, a njih je u ovoj školskoj godini na području Tuzlanskog kantona 4.007, da nastave obrazovanje u nekoj od srednjih škola Tuzlanskog kantona, u skladu sa postignutim uspjehom u osnovnoj školi, ličnim interesima i sposobnostima, kao i mogućnostima škola.

Vlada je također utvrdila i listu deficitarnih zanimanja, te uslove, kriterije, postupak i način dodjele i isplate stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji upišu zanimanje sa liste deficitarnih zanimanja za školsku 2023/2024.godinu. Lista obuhvata zanimanja zidar-fasader-izolater, tesar-krovopokrivač, armirač-betonirac, keramičar-teracer, moler-farbar-soboslikar, rukovalac građevinskih pretovarnih mašina, tapetar, plinski i vodoinstalater, poslastičar, rukovalac rudarske mehanizacije površinskog kopa, kuhar. Redovni učenici prvih razred srednjih škola u statusu javne ustanove na području Tuzlanskog kantona, koji se u školskoj 2023/2024. godini obrazuju za navedena zanimanja, njih 94-oro ostvaruju pravo na stipendiju u ukupnom iznosu od 1.170 KM, koja će im biti isplaćena u devet mjesečnih rata, po 130,00 KM. Sredstva za stipendiranje raspoređivat će se po postupku javnog oglašavanja, u skladu sa kriterijima koji su sastavni dio današnje odluke.

 

Ostale odluke

Vlada je razmatrala više tačaka dnevnog reda koje se odnose na izvještaje o radu institucija tokom prošle godine, te jedan planski dokument za 2023. godinu. Prihvaćeni su Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona, Izvještaj o radu Javne ustanove Specijalna biblioteka „Behram-beg“ u Tuzli i Izvještaj o radu Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla. Također je prihvaćen Izvještaj o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, te date saglasnosti na Plan poslovanja JP „Međunarodni aerodrom Tuzla” d.o.o za period 2024-2026. godina i Program rada Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla za 2023. godinu.

Također, prihvaćen je i periodični Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar – mart 2023. godine. Ukupni prihodi za finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u ovom periodu  ostvareni su u iznosu od 79.314.461 KM što je za 4.566.052 KM ili 5,44% manje od planiranih, a za 18,29% više u odnosu na isti period prošle godine. Istovremeno, ukupni rashodi i kapitalni izdaci za finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na području Tuzlanskog kantona ostvareni su u iznosu od 79.311.951 KM što je za 4.568.562 KM ili 5,45% manje od planiranih, a za 18,00% više u odnosu na isti period prošle godine, te je u ovom periodu ostvaren višak prihoda nad rashodima u ukupnom iznosu od 2.510 KM. U ukupnoj strukturi rashoda neposredna zdravstvena zaštita učestvuje sa 73,88%, lijekovi sa 15,34%, tekući transferi i drugi tekući rashodi 6,31%, ortopedska i druga medicinska pomagala 2,22%, Stručna služba Zavoda 1,95%, liječenje van Kantona i u inostranstvu 0,26%, izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada 0,02% i deficitarne usluge sa 0,02%.

Kako je to prije nekoliko dana i najavljeno u cilju što hitnije sanacije krova u Područnoj školi Velino Selo, koja pripada Osnovnoj školi „Vražići“, Vlada TK je izmijenila i dopunila Program rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2023. godinu, te za rekonstrukciju krova u ovoj školi osigurala 83.700 KM.

U skladu sa Programom manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2023. godinu, Vlada je danas odobrila 6.837 KM Udruženju mladih BaUM Banovići na ime sufinansiranja troškova organizacije i realizacije projekta „Program očuvanja mentalnog zdravlja kod mladih“.

Vlada je imenovala prvostepene i drugostepene komisije za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja u školskoj 2023/24. godini.

 

Zbog ispravke tehničke greške u ranijoj Odluci, Vlada je danas izmijenila ranije donesenu odluku o odobravanju sredstava Udruženju građana „TUZAMK“ sa pozicije Troškovi manifestacija.

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o sufinansiranju izmirenja obaveza i nabavke laboratorijskog potrošnog materijala i reagenasa Javnoj ustanovi „Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona“ Tuzla.

Vlada TK je utvrdila procijenjenu vrijednost službenog vozila „Škoda Rapid“ i tekst Javnog oglasa za prodaju navedenog vozila u vlasništvu Poljoprivrednog zavoda Tuzla, upravne organizacije u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona putem javnog nadmetanja – licitacije.

Vlada je utvrdila amandman na prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona  o srednjem obrazovanju i odgoju te prihvatila tekst izjašnjenja na prijedlog amandmana poslanika na prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Kantonalnog štaba civilne zaštite te donijela rješenja o razrješenju i imenovanju načelnika i člana Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Vlada je donijela Rješenje o ocjeni probnog rada državnog službenika Muamera Šljivića, postavljenog na radno mjesto sekretara Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona, kojim se ocjenjuje se ocjenom “zadovoljavajući”.

Također, Vlada je dala saglasnost Ministarstvu obrazovanja i nauke za popunu radnih mjesta državnih službenika, na neodređeno vrijeme, i to: stručni saradnik za visoko obrazovanje i nauku, viši stručni saradnik za polaganje teoretskog dijela vozačkog ispita, stručni savjetnik za obrazovanje, te stručni savjetnik za finansijsko-materijalno poslovanje i poslove analize i kontrole. Općinskom sudu u Gradačcu saglasnost je data za prijem državnog službenika stručnog saradnik za vođenje zemljišnih knjiga (zemljišno-knjižni referent) i dva viša referenta, daktilografa, a Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za prijem pet državnih službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme. Radi se o kantonalnom veterinarskom inspektoru, kantonalnom saobraćajnom inspektoru, kantonalnom inspektoru rada za oblast radnih odnosa, stručnom savjetniku za internu kontrolu i stručnom savjetniku za javne nabavke.