Održana vanredna sjednica Vlade TK: Interresorni pristup uočavanju nedostataka u radu sa djecom

- in Izdvojeno, Kanton, Vijesti
318

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj vanrednoj sjednici donijela je zaključak kojim prihvata Informaciju koju su sačinili Ministarstvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak sa prijedlozima mjera u vezi sa dešavanjima u Javnoj ustanovi Osnovna škola “Lukavac Grad” Lukavac 14. juna 2023. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona će u cilju realizacije predloženih mjera imenovati radnu grupu koju će činiti predstavnici Ministarstva obrazovanja i nauke, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, Ministarstva zdravstva, Ministarstva pravosuđa i uprave, sindikata zaposlenih u obrazovanju, Vijeća roditelja, Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, Odgojnog centra Tuzlanskog kantona, Aktiva direktora osnovnih i srednjih škola, relevantnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Foruma direktora centara za socijalni rad TK, RTV TK i drugih relevantnih subjekata.

Radna grupa će u roku od 45 dana provesti sveobuhvatnu analizu s ciljem detektovanja nedostataka u oblasti obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, pravosuđa i unutrašnjih poslova, te Vladi Tuzlanskog kantona dostaviti odgovarajuću informaciju sa potrebnim prijedlogom dokumenata i akata na dalje postupanje.