Inicijativa za pratnju na porodu pred federalnim parlamentarcima

- in BiH, Izdvojeno, Vijesti
296

Korupcija u porodilištima se, kroz dosadašnji rad na njenom suzbijanju, pokazala kao višedimenzionalan problem čiji uticaj seže daleko izvan četiri zida porodilišta. Brojne su gorke istine izažle na vidjelo i nažalost sve one strašne priče koje smo čuli su gruba stvarnost naših porodilišta.Direktni uticaja korupcije na raširenost akušerskog nasilja, kršenja porođajnih prava i smanjene stope nataliteta, prisustva kulture zataškavanja i štićenja zdravstvenih radnika od strane njihovih kolega i struke, pa sve do manjka prijava te nezadovoljavajućih ishoda pokretanja rijetkih postupaka protiv zdravstvenih radnika.

Uspostavljanjem sistema za ocjenu porodilišta i prijavu korupcije kao norme za porodilišta na prostoru cijele BiH će se napraviti presedan u razumijevanju koncepta zdravstvene skrbi, gdje će istinsko mjerilo kvaliteta porodilišta biti iskustvo pacijenta, što je dosad bila nepoznanica, iako je to praksa u svim razvijenim zemljama. Konačno imamo priliku da damo glas pacijentima – porodiljama širom BiH, te da im omogućimo da na jednostavan i njima pristupačan način prijave doživljenu korupciju u svom porodilištu.Međutim, pored naše borbe da se u sva porodilišta u našoj zemlji uvede sistem za prijavu korupcije, ali i ocjenu porodilišta važno je naglasiti da mi nastavljamo sa zahtjevom da se uvede pratnja porodu a za to imamo brojne razloge.

Prvo, uvođenjem pratnje na porodu, dobivamo svjedoka u porodilištu te spriječavamo dezinformacije odnosno manjak informacija koje često koristi medicinsko osoblje da traži novac od supruga. Stoga je ovo jako važan antikoruptivni mehanizam, i to dvostruko – osim direktnog sprečavanja traženja novca od supruga koji se nada bilo kakvim informacijama, ujedno spriječava i „čašćenje“ da se porodilja „pripazi“ od strane „počašćenog“ osoblja jer sam suprug nema pristupa porodilištu i porodilji. Takođe uvođenjem pratnje tokom cijelog poroda, djelujemo pozitivno na poboljšanje uslova u porodlištima koji su osnovni uzrok korupcije, te time imamo i posredni uticaj na smanjenje korupcije.

Zato je važno da ovo pitanje bude riješeno sistemski, o čemu upravo govori i inicijativa koja će se naći ovih dana na dnevnom redu predstavničkog doma Federacije BiH a kojom se traži omogućavanje pratnje tokom cijelog poroda, uključujući prirodni i carski rez, u svim porodilištima u Federaciji Bosne i Hercegovine (pratnja/osoba za koju porodilja odluči da bude prisutna).

Važno je da svim raspoložim sredstvima učinimo sve da se sistem konačno počne mjenjati, I da neke stvari poput pratnje na porodu koja je sastvani dio poroda u svijetu i kod nas budu omogućene.