Aktivnosti na izgradnji Kampusa teku predviđenom dinamikom

- in Kanton, Vijesti
304

Vlada TK je danas prihvatila Informaciju o provedenim aktivnostima projekta Kampus Univerziteta u Tuzli i planirane aktivnosti sa ciljem početka građevinskih radova izgradnje prve građevine u koju će biti smješteni Edukacijsko-rehabilitacijski, Ekonomski, Filozofski i Pravni fakultet. Iz dinamike prethodno provedenih aktivnosti vidljivo je da Univerzitet u Tuzli čini sve da što prije započnu građevinski radovi izgradnje prvog objekta u koji će biti smještena navedena četiri fakulteta, te su precizirani rokovi budućih aktivnosti koje bi u konačnici u februaru iduće godine trebali rezultirati objavom tendera za izvođenje radova izgradnje građevine. Do manjeg prolongiranja dijela aktivnosti koji bio planiran Planom nabavki Univerziteta u Tuzli za 2023. godinu, došlo je zbog žalbenog postupka po objavljenom tenderu za izradu glavnog projekta, koji je uzrokovao pomjeranje konačnih rokova. Ukupni troškovi izgradnje građevine za ova četiri fakulteta, po principu „ključ u ruke“, bez opremanja građevine procijenjena su na 24 miliona KM, a inicijalna sredstva, koja su i dostatna u ovom trenutku već je osigurala Vlada TK.

Ostale odluke

U cilju realizacije Programa „Podrška povratku prognanih osoba“ za 2023. godinu, Vlada je danas dala saglasnosti na odobravanje ukupno 33.915 KM za realizaciju projekata održivog povratka. Gradu Živinice je odobreno 6.345 kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK u rješavanju projekata održivog povratka „Sanacija i rekonstrukcija postojećeg vodovoda Vrnojevići“. Za izgradnju mosta za povratničko naselje Borovci, Općini Banovići je odobreno 4.070 KM. Opštini Osmaci je odobreno 23.500 KM za proširenje postojećeg puta Kalesija – Osmaci u dijelu Sadževac – Vacetinska rijeka.

Vlada je danas odobrila 80.000,00 KM Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari, Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine, u svrhu realizacije projekta „Genocid kroz usmenu historiju“, te je prihvatila narativni i finansijski izvještaj po ranije realiziranom projektu „Usmena historija i priče za budućnost“.

Vlada je odobrila i 20.000 KM Savezu udruženja penzionera/umirovljenika Tuzlanskog kantona za sufinansiranje aktivnosti projekta “Poboljšanje kvaliteta življenja starih lica” za penzionere sa područja Tuzlanskog kantona.

U skladu sa Programom manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2023. godinu, Vlada je danas odobrila 1.500 KM udruženju Roma „Euro-Rom“ Tuzla za sufinansiranje manifestacije „Aliđun u Gradu Tuzla“/„Veče romske muzike u Gradu Tuzla“, kao i 5.000 KM Općini Kladanj na ime refundacije troškova za organizovanje i realizovanje vjersko-kulturne manifestacije „Dani Djevojačke pećine“.

Također, Vlada je danas odobrila i 2.000 KM Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskgo kantona, na ime nabavke projektora.

Vlada je danas imenovala Komisiju sa zadatkom da izradi prijedlog Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice Pomoć vjerskim zajednicama za tekuću godinu i izvrši analizu izvještaja o namjenskom utrošku za dodijeljena sredstva vjerskim zajednicama iz prethodne godine.

Vlada je danas usvojila Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti pripajanja Javne ustanove Mješovita srednja rudarska škola Tuzla Javnoj ustanovi Mješovita srednja građevinskogeodetska škola Tuzla, te ga dostavila Skupštini Tuzlanskog kantona na daljnje postupanje.

Vlada je danas dala saglasnost na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.

Vlada je donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2023. godinu.

U okviru kadrovskih pitanja  Vlada TK donijela je Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Odgojni centar kulturni centar Tuzlanskog kantona do okončanja postupka za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona po javnom oglasu, a najduže tri mjeseca. Vlada je također donijela niz rješenja o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika i članova školskih odbora.