Minimalna plata u FBiH od 1. januara 1.000 KM?

- in BiH, Izdvojeno, Vijesti
438

Federalni zastupnik Admir Čavalić je na 8. vanrednoj sjednici Predstavničkog/Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održanoj 25.10.2023. godine, postavio pitanje koje se odnosi na to “Da li je planirano da od 01. januara 2024. godine minimalna plaća iznosi 1.000 KM”?

U vezi navedenog, Federalno ministarstvo finansija je odgovorilo zastupniku:

“Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 78. stav (1) Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16, 89/18 i 44/22) i čl. 5. i 6. stav (1) Uredbe o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 106/21), do 31.12. tekuće godine, odlukom, usklađuje visinu najniže neto plaće koja se primjenjuje u narednoj kalendarskoj godini. Usklađivanje se vrši u visini zbira 50% procenta porasta potrošačkih cijena i 50% procenta porasta bruto domaćeg proizvoda, u tekućoj godini. Na osnovu naprijed navedene Uredbe, najniža plaća za narednu kalendarsku godinu može se utvrditi u iznosu većem od iznosa usklađene plaće”.

Čavalić kaže da je ovo odmjeren odgovor nadležnog ministarstva koji se može tumačiti na dva načina.

“Prvi je da nema zvaničnog odgovora u vezi 1.000 KM od 01. januara od strane ministarstva koje je zaista nadležno za dato pitanje, a drugi je da se teorijski može utvrditi dati iznos”, navodi on.

Podsjetimo, optimistične najave dao je federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Vojin Mijatović, koji je kazao da će od 1. januara 2024. godine minimalna plata u FBiH iznositi 1.000 KM.

S druge strane poslodavci smatraju da je ovakvo rješenje neodrživo bez usvajanja seta fiskalnih zakona.

Na kraju će konačnu odluku ipak donijeti Parlament FBiH, a iz Vlade FBiH je ranije poručeno da bez rješenja u parlamentu Vlada ne može praviti nikakvu konkretnu reformu.

Akta